Algemene voorwaarden

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het online inschrijfformulier of via onze website. Een inschrijving per telefoon dient alsnog met een ingevuld online of schriftelijk aanmeldingsformulier te worden bevestigd. Elke inschrijving wordt door Ingressus schriftelijk bevestigd. Door inschrijving geeft de deelnemer te kennen de voorwaarden te accepteren.

Annulering door deelnemer

Annulering van een inschrijving van de training dient schriftelijk te gebeuren. Tot een maand voor aanvang van de cursus kan deze kosteloos geannuleerd worden. Als startdatum wordt de eerste trainingsdag gehanteerd. Bij verhindering van de deelnemer is het altijd toegestaan een vervanger te sturen. Als de cursist niet verschijnt, worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Administratiekosten bij wijziging

Bij het op verzoek verzetten van de training, of het wijzigen van het aantal deelnemers, wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

Annulering door Ingressus

Bij onvoldoende deelname aan een standaardtraining behoudt Ingressus zich het recht voor deze te annuleren. Bij annulering door Ingressus bestaat de keuze uit creditering of, indien mogelijk, overboeking naar een andere trainingsdatum.

Betaling vooraf

Na inschrijving is de opdrachtgever of deelnemer het gehele trainingsgeld binnen 14 dagen na factuurdatum aan Ingressus verschuldigd. Op basis van voornoemde betaling reserveert Ingressus de trainingsplaats. Ingressus is in het geval van achterstallige betaling bevoegd om betrokkene(n) toegang tot de training te ontzeggen, zolang niet volledig aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Alle kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn in voorkomende gevallen voor rekening van de betrokken partij, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De prijs is inclusief een lunch, het tot de training behorende materiaal en het eventuele gebruik van de apparatuur en exclusief BTW.

Auteursrecht en eigendomsrecht trainingsmateriaal

De leermiddelen worden uitsluitend verstrekt door Ingressus en zijn exclusief bestemd voor deelnemers aan de trainingen van Ingressus. De cursisten zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het trainingsmateriaal. Dit recht houdt onder andere in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking gesteld mag worden.