Verwerking van voorwerpen in het GGC

Steeds meer archieven en musea vinden hun weg naar de Nederlandse Centrale Catalogus en WorldCat (beide van OCLC). Veel mensen weten dat er in deze catalogus documentaire informatie te vinden is (boeken, tijdschriften, brieven, video's), maar reeds jaren is het ook mogelijk om iconografisch materiaal te beschrijven (foto's, posters, schilderijen).

Sinds 2010 is een uitgebreid formaat geïntroduceerd voor het beschrijven van objecten. Hierbij kunt u denken aan leermaterialen, speelgoed en muziekinstrumenten, die in veel mediatheken te vinden zijn, maar ook aan 3-dimensionaal erfgoed uit collecties van musea en archieven.

Voor het beschrijven van objecten gelden aparte regels, en is extra materiaalkennis nodig. Bij het opstellen van dit formaat is gebruik gemaakt van de museumstandaard CDWA, zodat het bordereau zowel geschikt is voor de globale beschrijving van voorwerpen in een 'oplage' (speelgoed, muziekinstrumenten, theeserviezen) als de museale beschrijving van unieke voorwerpen.
Tijdens deze cursus wordt het nieuwe V-bordereau voor voorwerpen uitgelegd, en kan geoefend worden met de invoer van objecten.

Doelgroep
GGC-gebruikers die voorwerpen willen beschrijven.

Voorkennis
Het zoeken in het GGC wordt als bekend verondersteld, evenals het invoeren van monografieën.

Onderwerpen
Het V-bordereau
Zoeken van objecten
De bron van de beschrijving en de keuze van de titel
De keuze van de auteursverantwoordelijkheid
Het impressum
De collatie
KMC’s specifiek voor het V-Bordereau

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in onze cursussen? Neem dan vrijblijvend contact op.
010-2060260
Of

Of mail naar servicedesk@ingressus.nl