Conversie

Als projectorganisatie in de bibliotheek- en museumwereld werken we al jaren met alle mogelijke verschijningsvormen van data. Door onze gestructureerde aanpak is het mogelijk deze data tijdens een conversie te (her)structureren, op te schonen of te verbeteren.

We starten een conversie met een data-analyse van het bronbestand. Met behulp van onze analysetools en jarenlange ervaring zorgen we voor een onderbouwde inschatting van de werkzaamheden en een heldere definitie van het eindresultaat. We werken op basis van duidelijke afspraken en een resultaatsverplichting, en komen dus niet met onverwachte nacalculaties.

Gelijkmatig en beter

Bestanden kunnen tijdens het conversietraject verbeterd worden. Elk bestand heeft kwaliteitsproblemen. Jarenlang onderhoud, vaak uitgevoerd door verschillende medewerkers, zorgt voor verschillende interpretaties en typefouten. Eerdere conversies hebben vaak sporen nagelaten. Een conversie is een uitgelezen moment om gegevens in een bestand te uniformeren. Met behulp van tussenconversies en in overleg met de beheerders van het bestand, kunnen we een eindbestand opleveren dat veel gelijkmatiger gestructureerd is en kwalitatief rijker dan het oorspronkelijke bestand.