Data-entry

Hoewel het digitale tijdperk allang is aangebroken, is er nog altijd veel informatie alleen beschikbaar in papieren vorm. Denk daarbij aan vormen als catalogusfiches, inventariskaarten, logboeken en lijsten. We verwerken getypte en geschreven informatie in de door u gewenste structuur en digitaliseren afbeeldingen.

Bij het digitaliseren van papieren informatie hanteert Ingressus een gestandaardiseerde werkwijze. Een korte pilot voorafgaande aan de volledige verwerking, zorgt voor inzicht in de materie. Het originele materiaal wordt door Ingressus omgezet naar een gestructureerd digitaal formaat met aparte velden.

Tijdens deze verwerking vindt interpretatie van het materiaal plaats. Na afronding van het proces wordt een data-analyse gehouden. Aan de hand daarvan wordt het bestand verder geüniformeerd en gestandaardiseerd. Wij converteren het resultaat naar een kant en klaar invoerbestand voor uw systeem.