Bibliotheek Scorecard
Met de Bibliotheek Scorecard kan elke bibliotheek haar prestaties meten en verbeteren.
Bibliotheken krijgen een tool waarmee ze zowel hun eigen functioneren kunnen monitoren en verbeteren als richting het management een gefundeerde onderbouwing van hun dienstverlening kunnen genereren.

De Bibliotheek Scorecard is gebaseerd op internationale standaarden. De basis ligt in het gebruik van ISO-indicatoren en de managementmethodiek van de Balanced Scorecard. Deze methode kijkt vanuit vier perspectieven naar het functioneren van een organisatie:
• Het dienstenperspectief : hoe waarderen klanten onze diensten?
• Het innovatieve perspectief : vernieuwen we genoeg?
• Het financiële perspectief : hoe wordt het geld besteed?
• Het procesmatige perspectief : hebben we onze processen goed georganiseerd?

Op basis van gegevens uit de Bibliotheek Scorecard kunnen verbeterpunten worden benoemd en vastgelegd om ontwikkelingen te monitoren.