Dienstenboek

In een dienstenboek worden alle facetten van de dienstverlening  benoemd en gekoppeld aan de doelstellingen van de organisatie. Ook is er de mogelijkheid om concrete prestatie indicatoren te benoemen. Hiermee maakt u zichtbaar wat de waarde van de bibliotheek is voor uw organisatie. Het dienstenboek is te gebruiken als kwaliteitsstuk richting het management en kan tegelijk dienen als leidraad voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

 

Het dienstenboek wordt geschreven door een medewerker van Ingressus, op basis van gesprekken met de bibliothecaris en al aanwezige werkinstructies, jaarplannen en andere documenten. Het aantal benodigde uren is afhankelijk van een aantal factoren maar ligt gemiddeld rond 24 uur.