Documentlevering

Ingressus biedt u de mogelijkheid om uw documentlevering uit te besteden. Deze dienstverlening kan zowel continue als op flexibele basis (bijvoorbeeld bij vakantie of ziekte) ingezet worden. Ingressus neemt het interne proces van documentlevering van u over en acteert namens u, met gebruikmaking van uw eigen licenties en systemen.

 

De dienstverlening bestaat uit het dagelijks (op werkdagen) afhandelen van verzoeken van medewerkers om documenten aan te schaffen of te lenen.  De aangevraagde publicaties worden bij voorkeur digitaal aangeleverd. Per maand ontvangt u een overzicht van het aantal gehonoreerde aanvragen, het nog beschikbare aantal supporturen en de hoogte van het depot-bedrag.

 

Deze dienstverlening wordt aangeboden via een support abonnement. De kosten van de aan te schaffen materialen worden betaald uit een door u beschikbaar gesteld depot. De afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd.