Hidden Automatic Navigator

De software Hidden Automatic Navigator (HAN) geeft eindgebruikers van bibliotheken op eenvoudige wijze toegang tot elektronische informatiebronnen als e-journals en databases zonder dat zij de beschikking hebben over de bijbehorende wachtwoorden. Niet alleen vanuit de instelling of het bedrijf waarin ze werkzaam zijn maar ook vanuit huis zijn deze elektronische bronnen te raadplegen.

Het beheer van de elektronische informatiebronnen wordt voor de bibliotheek eenvoudiger en inzichtelijker en daarmee wordt veel onderhoud bespaard. De bibliotheek krijgt een beter overzicht over het gebruik. Op basis van de uitgebreide statistiekfunctie (COUNTER) kan men onderbouwde besluiten nemen ten aanzien van de beschikbaarstelling van elektronische bronnen.

De toegang tot de elektronische bronnen kan gekoppeld worden aan een bestaande identificatie, waaronder een aantal bibliotheeksystemen. De HAN-software kan ook als leidend login-systeem gebruikt worden.

Kenmerken

• Gecontroleerde toegang tot bronnen, ook van buiten de instelling
• Gebruikersnamen en wachtwoorden blijven onzichtbaar voor eindgebruikers
• Single Sign-On identificatie op basis van netwerk login
• Gedifferentieerde toegang mogelijk bij beperkte IP ranges
• Betere financieel licentiebeheer op basis van inzichten m.b.t. het gebruik van bronnen
• Uitgebreide en uniforme gebruikersstatistieken over alle bronnen
• Faciliteiten voor licentiebeheer
• Geïntegreerde A-Z lijst

Authentificatie

HAN ondersteunt authentificatie op basis van IP/hostname, Microsoft NT & Active Directory, LDAP, Novell NDS, ODBC, A-select en bibliotheeksystemen.

Licentie

Ingressus is officieel reseller van H+H Software GmbH, de makers van HAN software.
Sinds een aantal jaren is het mogelijk een licentie voor HAN af te sluiten via SURFdiensten. De licentie is op de website zichtbaar voor de Licentiecontactpersonen van het Licentiebureau. Voor SURFdiensten was het de eerste keer dat zij een software pakket op aanraden van SHB heeft opgenomen.