HowardsHome nieuwsvoorziening

Via de nieuwsvoorziening van Ingressus is het mogelijk de eigen organisatie snel te attenderen op actueel nieuws.

De dienstverlening is mogelijk via een licentie die Ingressus heeft afgesloten met leverancier HowardsHome.

Dagelijks worden meer dan 8.000 Nederlandse en internationale sites afgelopen op het recente nieuws. Via ingestelde profielen kan het relevante nieuws voor uw organisatie hieruit worden geselecteerd. De nieuwsberichten worden via een dagelijkse automatische nieuwsbrief per email naar de eindgebruiker verstuurd, en elk profiel is via een RSS-feed beschikbaar.

De selectie van relevant nieuws vindt plaats op basis van zoekwoorden (in combinatie met Booleaanse operatoren), taal en onderwerpsgebied. Specifieke bronnen kunnen worden benoemd of juist worden buitengesloten.

We bieden drie modellen aan waar u gebruik van kunt maken:

1. Een eigen portaal met look en feel van de eigen organisatie. De bibliotheek maakt en beheert de gewenste profielen. De frequentie van de verzending wordt door de bibliotheek zelf bepaald. Elk portaal kent ook een eigen archief waar de geselecteerde nieuwsberichten enige tijd opvraagbaar blijven.

2. Ingressus maakt en beheert in overleg met de bibliotheek de profielen. De resultaten worden ongeschoond in een dagelijkse nieuwsbrief automatisch doorgeplaatst naar de eindgebruikers.

3. Ingressus maakt en beheert de profielen in overleg met de bibliotheek en controleert de wekelijkse nieuwsbrief vóór verzending op dubbele of onterechte berichten.

Op het gebied van gezondheidszorg zijn een groot aantal profielen voorbereid en is er een eigen nieuwsportaal met medisch nieuws, waar gebruikt van kan worden gemaakt.

Het is mogelijk om de attendering op nieuwsitems te integreren in de My-TOC software.