Mox-info

 

Vakmedewerkers zoals onderzoekers, specialisten en verpleegkundigen willen allemaal graag ondersteund worden door de informatiespecialist met een aanbod van speciaal voor hen geselecteerde en relevante vakliteratuur. Juist in een wereld met een overload aan informatie is deze persoonlijke attendering belangrijk.
Mox-info kan u helpen dit te realiseren. Met Mox-info kan niet alleen geattendeerd worden op inhoudsopgaven, maar kan ook op basis van zoekprofielen op artikelniveau worden geattendeerd. Daarnaast kunnen voorgedefinieerde zoekacties in uw betaalde databases, uw bibliotheekcatalogus en andere bronnen worden meegenomen in deze profielen waardoor het bibliotheekbezit actief wordt aangeboden en daardoor beter benut.Mox-info werkt op de achtergrond met rss-feeds waardoor er in ieder gewenst formaat en op zelf gekozen tijdstippen attenderingen gestuurd kunnen worden.

Net als bij My-TOC kunnen uw eindgebruikers zich via een online portaal zelf aan- of afmelden voor de e-alerts en beschikbare zoekprofielen. De attendering wordt automatisch naar de eindgebruiker verstuurd, uit naam van de bibliotheek met het logo van de organisatie.De eindgebruikers kunnen direct doorlinken naar het artikel, als uw organisatie een abonnement op het tijdschrift of de database heeft. In combinatie met de HAN software kan dit ook wanneer de gebruiker niet is ingelogd in het netwerk van uw eigen organisatie. Hierdoor kan de toegang tot het artikel bijna overal gerealiseerd worden.

 

De software is gemaakt door het bedrijf Timbers. Ingressus is met ingang van 2018 geen reseller meer. Voor dit product neemt u contact op met Timbers.