Onze klanten

Ingressus werkt al twintig jaar voor veel Nederlandse bibliotheken, onder meer voor:

 • Amsterdam School of Real Estate
 • Bibliotheek Midden-Brabant
 • Bibliotheek Zeeland
 • Bibliotheek Zuid-Kennemerland
 • Dimence
 • Elkerliek Ziekenhuis
 • GGZ Centraal
 • GGZ Drenthe
 • GGZ Friesland
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hoge Raad der Nederlanden
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • KVB Boekwerk
 • Koninklijke Bibliotheek
 • Koninklijke Militaire Academie
 • Martini Ziekenhuis Groningen
 • Meander Medisch Centrum
 • Museum de Lakenhal
 • Muziek Centrum voor Omroep
 • Nederlands Instituut Militaire Geschiedenis
 • NHL Stenden
 • NIZO (Nederlands Instituut voor Zuivel Onderzoek)
 • Oogziekenhuis Rotterdam
 • Openbare Bibliotheek Amsterdam
 • Parnassia zorggroep
 • Pro Persona GGz
 • Rijksmuseum Amsterdam
 • Special Tribunal for Lebanon
 • Stichting PLUSbibliotheken
 • TNO
 • Tresoar
 • Universiteit Utrecht
 • Vincent van Gogh
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Yulius
 • Zuyderland Medisch Centrum