Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen en MVO

Ingressus heeft het afgelopen jaar gekeken naar wat er mogelijk is om duurzaam te werken en om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onze duurzaamheidsdoelen zijn:

• Een aanzienlijke bijdrage leveren aan de circulaire economie met name vanuit onze boekhandelsdienstverlening
• Een aanzienlijke bijdrage aan social impact door inzet van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt
• Duurzame inzetbaarheid van (bibliotheek)medewerkers nastreven door opleiding, training en bijscholing en via inzet bij (onze) catalogiseerprojecten in bibliotheken.
• Het realiseren van efficiënte kennis- en informatiestromen in organisaties door software aan te ontwikkelen en aan te bieden die duurzamer met informatiegebruik omgaat.

Boekhandel

Voor onze boekhandelsdiensten zijn we steeds duurzamer aan het werken door recyclebaar verpakkingsmateriaal te gebruiken, hergebruik van materialen en dozen op te nemen in de dagelijkse werkzaamheden en maatregelen te nemen om dubbele of foutieve bestellingen bij de klant te voorkomen. Ingressus biedt 2e handsboeken aan en heeft hierin een groot netwerk. Ingressus volgt de ontwikkelingen in de keten van de boekhandelsbranche. Ook leveren wij een bijdrage aan duurzaamheidsdoelen van onze klanten, bijvoorbeeld door mee te werken aan afvalreductie bij de klant of anders organiseren van de distributie van boeken in het laatste traject (last mile).

We hergebruiken verzenddozen van onze leveranciers. We plakken hier een sticker op die voor klanten duidelijk maakt dat het om hergebruik in het kader van duurzaamheid gaat.

Bedrijfsvoering

In onze dagelijkse bedrijfsvoering hanteren we een duurzame aanpak waar mogelijk. Reizen doen we zoveel mogelijk met het OV. Op kantoor hebben we milieubesparende maatregelen in werking en kijken we in 2022 waar we (nog) kunnen verbeteren (bijvoorbeeld afvalscheiding, afvalreductie, besparing energie, gebruik koffiemokken in plaats van wegwerpbekers). In ons personeelsbeleid is het recht op thuiswerken vastgelegd en is er financieel tegemoet gekomen aan een goede inrichting van een thuiswerkplek.

We kijken verder naar de relevante SDG ‘s (Sustainable Development Goals) van de VN. In het kader van MVO kijken we waar Ingressus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan ondersteunen, door opleiding, bij scholing of traject waardoor iemand ofwel langer of sneller aan het werk kan in bibliothecaire vakgebied. Verantwoord ondernemen gaat niet alleen over het milieu. Ook het aanbieden van of meewerken aan onderwijsmogelijkheden, gelijke salarissen, inclusiviteit en goede werkomstandigheden maken deel uit van de SDGs.
Ingressus gaat in haar werkveld/branche graag in gesprek met partners (klanten, leveranciers) om binnen de mogelijkheden hieraan verder te werken. We helpen bibliotheken ook mee om duurzamer te worden in hun dienstverlening.