Actueel

Collega Ahmad Almaani

Voordat Ahmad bij Ingressus kwam werken, heeft hij deelgenomen aan het Incluusion Traineeship bij de Universiteit Utrecht. Dit programma is erop gericht om statushouders werkervaring op te laten doen en kennis te laten maken met de Nederlandse arbeidsmarkt. Ahmad werkte op de afdeling Metadata & Acquisitie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.… lees verder

Annuska Graver directeur Ingressus

Vanaf deze plek stel ik mij graag aan u voor als algemeen directeur van Ingressus. Het is voor mij een eer om Ingressus verder te mogen leiden in deze soms roerige maar ook uitdagende tijd. Als bibliothecaris van huis uit (de toenmalige BDI in Groningen) heb ik vele bibliotheken en… lees verder

Terugblik mini-symposium 18 april 2023

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Ingressus werd op 18 april een mini-symposium georganiseerd. Vele (oud)klanten, (oud)medewerkers, familieleden en andere relaties waren hierbij aanwezig. Toespraak Ger de Bruyn Het symposium werd geopend door Ger de Bruyn. Met Ger reisden we langs hoogtepunten van de afgelopen 25 jaar Cartoon Ingressus… lees verder

Nieuw adres

Wij gaan verhuizen! Wij blijven binnen het Groot Handelsgebouw in Rotterdam, maar gaan naar een andere Unit. Per 1 juli 2023 is ons nieuwe bezoekadres: Groot Handelsgebouw7e Verdieping D7.136Conradstraat 383013 AP Rotterdam Het correspondentieadres, telefoonnummer en e-mailadres blijven ongewijzigd:Postbus 23413000 CH Rotterdam Telefoon: 010-2060260E-mail: servicedesk@ingressus.nl / info@ingressus.nl lees verder

Aankondiging X-ref server onderhoud

Deze zomer vervangen wij de X-ref web server. Vorig jaar augustus is de X-ref database server al vervangen. Net als de vorige keer worden deze werkzaamheden in het weekend uitgevoerd. De voorlopige planning is het weekend van 26-27 augustus. Alle X-ref hosting klanten krijgen ruim van te voren een gedetailleerd… lees verder

Ingressus en erfgoedinstellingen

De afgelopen maanden heeft Ingressus bij meerdere erfgoedbibliotheken mooie opdrachten mogen vervolgen, uitvoeren en afronden. Zo vervolgt Hilde in 2023 het catalogiseren van de middeleeuwse handschriften bij de Universiteitsbibliotheek Nijmegen en is ze van medio maart tot eind juli dit jaar voor één dag per week te vinden in het… lees verder

Even voorstellen

Wij hebben twee nieuwe medewerkers aangenomen. Vera Treep gaat onze Boekhandel versterken en Hilde van Wanroij gaat ons ondersteunen op het gebied van erfgoedmateriaal. Vera aan het woord:Sinds eind september werk ik bij Ingressus als medewerker Boekhandel. Na 12 jaar niet meer gewerkt te hebben met boeken voel ik mij… lees verder

Continue educatie bij NHL Stenden

Nu de universiteiten niet langer het GGC als hun primaire catalogusplatform gebruiken, wordt er meer verwacht van hogescholen, speciale bibliotheken en Pluscollecties. De bibliotheek van NHL Stenden heeft Ingressus gevraagd om invulling te geven aan de bijscholing van het bibliotheekpersoneel, waar het kennis van catalogiseren betreft. Twee keer per jaar… lees verder

Vakliteratuur productpresentaties

Dinsdag 16 augustus wordt weer een Vakliteratuur app productpresentatie gegeven via MsTeams. Er zijn nog plekken beschikbaar!In deze product presentatie wordt aan de hand van een live demo-omgeving alle mogelijkheden omtrent de Vakliteratuur app besproken. Eerder dit jaar is de Vakliteratuur app volledig vernieuwd. In deze kennissessie worden deze mogelijkheden… lees verder