Project bij Rijksmuseum afgerond

Van maart tot en met juli was Hilde 1 dag per week werkzaam bij het Rijksmuseum in Amsterdam, waar zij voor de Rijksmuseum Research Library oude drukken catalogiseerde in Koha. Vele prachtige schenkingen en aankopen zijn door Hilde’s handen gegaan, die daardoor nu ook in de publiekscatalogus vindbaar zijn. Het was leerzaam, maar bovenal erg leuk om een bijdrage te kunnen leveren aan de prachtige kunsthistorische bibliotheek die het Rijksmuseum huisvest.