Visie op het vak

Ingressus werkt als dienstverlener voor bibliotheken op het snijvlak van collecties en metadata. We helpen onze klanten om de mogelijkheden op het gebied van collectiebeheer en dienstverlening optimaal te benutten.

In ons vakgebied verandert er veel. Informatie wordt steeds digitaler; bibliotheken zoeken hun plek op het internet en gebruikers hebben nieuwe verwachtingen. Metadatastandaarden ontwikkelen zich wereldwijd. We zien belangrijke trends in de optimalisering van werkprocessen en digitalisering van de dienstverlening.

Ingressus helpt bibliotheken een eigen weg te vinden bij deze ontwikkelingen. Met een persoonlijke aanpak ondersteunen we onze klanten bij het realiseren van hun doelstellingen. Als organisatie hebben we ruime ervaring in de sector en volgen we intensief de internationale ontwikkelingen op ons vakgebied.

We bieden onze klanten de volgende diensten aan. Met onze boekhandel vereenvoudigen we de collectievorming van bibliotheken en nemen hen daarbij ook de catalogiseerwerkzaamheden uit handen. We voeren metadata-projecten uit en delen onze kennis met cursussen en coaching. Daarnaast beschikken we over software om de bedrijfsvoering bij bibliotheken te optimaliseren. We onderhouden intensieve relaties met de leveranciers daarvan.

Voor al onze klanten is een actieve servicedesk beschikbaar voor eerstelijns ondersteuning.