Metadata

Metadata

Van oudsher is Ingressus een specialist in bibliografische metadata. We zijn gestart als organisatie voor het uitvoeren van grote metadata projecten. Met de kennis die we daar hebben opgedaan geven we cursussen, coachen we bibliotheekmedewerkers en voeren we op locatie en vanaf ons kantoor in Rotterdam projecten uit.

Het belang van goede bibliografische metadata blijft onomstreden. De kwaliteit van deze metadata bepaalt de vindbaarheid van materialen uit de collectie. De compleetheid van metadata is van belang om de gebruiker een goede identificatie te geven van de materialen.

Bibliografische metadata kent vele structuren zoals ISBD, MARC21 en Dublin Core die in veel verschillende omgevingen zoals het GGC en WorldCat beheerd worden. In deze wereld voelen wij ons thuis.

De internationale ontwikkelingen op het gebied van metadata volgen we op de voet. We zijn lid van de RDA commissie in Nederland, bezoeken internationale congressen en onderhouden contacten met specialisten over de hele wereld. Deze kennis delen we graag met onze klanten.

Onze ervaren medewerkers zijn op verschillende manieren inzetbaar. We zijn beschikbaar in teams of individueel. We werken vanuit Rotterdam en op locatie. Onze cursussen vinden altijd plaats op locatie.

Onderdelen:

Conversies

Het omzetten van (oude) databestanden is een specialiteit van Ingressus. We migreren de data naar de gewenste nieuwe structuur en kunnen in dit proces de data in overleg met de klant ook verbeteren en uniformeren.

Cursussen & coaching

Ingressus biedt diverse cursussen op het gebied van metadata. Die geven wij op locatie aan kleine groepen. Op individuele basis geven wij catalogiseerders coaching op de werkplek waarbij we het eigen materiaal als oefenstof gebruiken.

Data-Entry

Via een data-entry proces verwerkt Ingressus getypte en handgeschreven informatie snel en efficiënt naar een gestructureerd digitaal formaat.

Detachering

Een kundige medewerker inhuren voor werkzaamheden in uw eigen organisatie ondersteunen we via detachering. Naast onze eigen medewerkers beschikken we over een flexibele schil met extra mensen die we kunnen inzetten.

Projecten

Bij projecten neemt Ingressus de regie van een project over en stuurt zij op resultaat. We ronden onze projecten af binnen budget en afgesproken planning. Met deze resultaatgerichte aanpak nemen wij de klant veel zorg uit handen.

Wilt u meer weten? We nemen graag de mogelijkheden met u door.

U kunt ons mailen info@ingressus.nl of bel: 010-2060260