Dienst­verlener

Hosting

Sinds 2006 biedt Ingressus de klanten van het X-ref informatiesysteem, de Vakliteratuur app en Hidden Automatic Navigator (HAN) de mogelijkheid om de software door Ingressus te laten hosten én beheren. In 2014 is de hosting geoptimaliseerd door een migratie naar provider Intermax in Rotterdam. Ruim 80 organisaties maken inmiddels gebruik van deze dienstverlening.

Voor de organisatie heeft de hosting een aantal grote voordelen. Ingressus zorgt voor installatie van de reguliere software updates zodat de organisatie zelf geen versiebeheer hoeft uit te voeren. U beschikt zo altijd over de laatste versie van de software. De ServiceDesk kan altijd bij de software en data zodat snel kan worden gereageerd.

Support

Ingressus wil bibliotheken ondersteunen bij haar reguliere taken, helpen bij het vergroten van de zichtbaarheid en bij het innoveren van haar dienstverlening. Hiervoor heeft Ingressus een supportabonnement ontwikkeld waarmee u ondersteuning flexibel in kunt zetten. De ServiceDesk medewerkers bespreken met u wat u nodig heeft en wanneer u de ondersteuning gerealiseerd wilt zien.

Met een supportabonnement koopt u vooraf support in voor het uitvoeren van een aantal activiteiten. Deze activiteiten worden door Ingressus medewerkers gerealiseerd. U profiteert van onze kennis en ervaring en kunt deze inzetten op het moment dat het nodig is. Zo kan de bibliotheek ingekochte uren optimaal benutten.

Het supportbudget is inzetbaar voor:
– ondersteuning bij de software van X-ref, HAN en Vakliteratuur
– het uitbesteden, tijdelijk of structureel, van een aantal bibliotheektaken

U kunt een supportabonnement afsluiten voor ieder gewenst bedrag. U kunt dit budget inzetten voor diverse activiteiten. Voor support geldt een speciale tarief dat 20% lager ligt dan het normale uurtarief.

De ServiceDesk van Ingressus beheert de uren en stemt de inhoud van de activiteiten met u af.