Cursussen & coaching

Ingressus geeft gespecialiseerde en sterk op de praktijk gerichte cursussen. Naast onze eigen cursussen geven wij ook alle gebruikerscursussen voor OCLC.

Ingressus volgt de ontwikkelingen in de catalogiseerwereld op de voet. Het catalogiseren in het FRBR-tijdperk is één van onze specialiteiten. Er worden systeemonafhankelijke cursussen voor “ontsluiting” en MARC21 aangeboden en rond RDA hebben we ook veel maatwerk ontwikkeld.

Voor instellingen geven wij cursussen bij u op locatie of coaching in een kleine setting (1 tot 3 deelnemers). Tijdens de coaching wordt direct meegekeken waar u in de praktijk tegenaan loopt. Bij individuele aanvragen wordt contact met u opgenomen om te komen tot een aanbod op maat.

Cursusaanbod

Tarieven

Hieronder vindt u de prijzen van de verschillende cursusmogelijkheden.

Prijzen zijn exclusief 21% BTW en exclusief reiskosten.

Cursusbeschrijving Prijzen 2024
Coaching op locatie (voor één tot drie personen) € 995,-
Dagdeel coaching op locatie (voor één tot drie personen) € 495,-
Cursus/ training op maat (combitraject) prijs in overleg
Tarief cursusboek € 35,-
Nazorg op uurbasis (max. 2 uur per dag) € 105,- per uur

Algemene voorwaarden

Betaling vooraf

Na inschrijving is de opdrachtgever of deelnemer het gehele trainingsgeld binnen 14 dagen na factuurdatum aan Ingressus verschuldigd. Alle kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn in voorkomende gevallen voor rekening van de betrokken partij, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

Auteursrecht en eigendomsrecht trainingsmateriaal

De leermiddelen worden uitsluitend verstrekt door Ingressus en zijn exclusief bestemd voor deelnemers aan de trainingen van Ingressus. De cursisten zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het trainingsmateriaal. Dit recht houdt onder andere in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden beschikbaar gesteld mag worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten? We nemen graag de mogelijkheden met u door.
U kunt ons mailen info@ingressus.nl of bel: 010-2060260