Cursussen & coaching

Ingressus geeft gespecialiseerde en sterk op de praktijk gerichte cursussen. Naast onze eigen cursussen geven wij ook alle gebruikerscursussen voor OCLC.

Ingressus volgt de ontwikkelingen in de catalogiseerwereld op de voet. Het catalogiseren in het FRBR-tijdperk is één van onze specialiteiten. Er worden systeemonafhankelijke cursussen voor “ontsluiting” en MARC21 aangeboden en rond RDA hebben we ook veel maatwerk ontwikkeld.

Voor instellingen geven wij cursussen bij u op locatie of coaching in een kleine setting (1 tot 3 deelnemers). Tijdens de coaching wordt direct meegekeken waar u in de praktijk tegenaan loopt. Bij individuele aanvragen wordt contact met u opgenomen om te komen tot een aanbod op maat.

Wilt u meer weten? We nemen graag de mogelijkheden met u door.
U kunt ons mailen info@ingressus.nl of bel: 010-2060260

Cursusaanbod

Eigen cursussen

Ontsluiting in het FRBR-tijdperk

In 2013 is Nederland als zevende land van start gegaan met Resource Description & Access (RDA) als internationale vervanging van de Regels voor de Titelbeschrijving. RDA is gebaseerd op het FRBR-raamwerk en de uitgangspunten in de Statement of International Cataloguing Principles (ICP), de opvolger van de Paris Principles (1961).

Tijdens deze cursusdag wordt een beeld geschetst van het catalogiseerwerk van vroeger en van de nabije toekomst. De cursus is ontwikkeld parallel aan het boek “Catalogiseren in het FRBR-tijdperk” en is speciaal geschikt voor mensen die bijgepraat willen worden over de nieuwe ontwikkelingen, zonder dat diepgaande kennis van het catalogiseren gewenst is. Catalogiseerders in het GGC kunnen aansluiten bij onze training “RDA in het GGC”.

Doelgroep

De cursus staat open voor alle geïnteresseerden die zich willen voorbereiden op het werken met een catalogus volgens de nieuwe richtlijnen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Onderwerpen
 • De kaartcatalogus vs. de internetcatalogus
 • ISBD vs. ICP
 • FRBR
 • Resource Description and Access
 • De rol van MARC21
 • Beginselen van linked data
Cursusdatum

in overleg

Duur

1 dag

Tijd

09:30 – 16:00 uur

MARC21 voor beginners

MARC21 is een standaard die gebruikt wordt als uitwisselingsformaat. Engeland en Duitsland zijn in de afgelopen jaren overgestapt naar dit formaat, waarmee het de belangrijkste uitwisselingsstandaard ter wereld is geworden. Softwarepakketten in Nederland gebruiken het formaat op de achtergrond. Iedereen die zich met bibliografische beheersing bezig houdt, zal er de komende jaren mee te maken krijgen.

Tijdens deze cursusdag worden de beginselen van de MARC-formaten uitgelegd en krijgen de cursisten praktische oefeningen aangereikt.

Doelgroep

De cursus staat open voor alle geïnteresseerden.

Voorkennis

Achtergrond in ISBD strekt tot aanbeveling.

Onderwerpen
 • Geschiedenis van het uitwisselingsformaat
 • MARC-familie
 • Tags, Indicators, Subvelden
 • Copy cataloguing
 • Oefenen met BibRecords
 • Bewijs van deelname
 • Deelnemers ontvangen een getuigschrift.
Cursusdatum

in overleg

Duur

1 dag

Tijd

09:30 – 16:00 uur

Basiscursussen OCLC

Voor de beginnende gebruiker met het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogussysteem en de WinIBW-software (beiden van OCLC) is een aantal basiscursussen ontwikkeld, die door Ingressus aangeboden worden. De cursusdagen worden verzorgd op locatie en verlopen aan de hand van een werkboek, waarbij voor iedere deelnemer dezelfde basis wordt behandeld.
We begrijpen dat niet iedereen in hetzelfde tempo leert en werkt.
In overleg zal de cursusgever hier proberen rekening mee te houden.

Waar mogelijk wordt een combinatie aangeboden van de mogelijkheden van de techniek, en de inhoudelijke invulling die aan het systeem gegeven kan worden, op basis van internationale regelgeving. In een tijd dat steeds minder bibliotheekopleidingen serieus aandacht geven aan systemen voor formele en inhoudelijke ontsluiting, raden we nieuwe cursisten ook aan om de ISBD-regels op te frissen.

Door in de tijd tussen en na de cursusdagen actief aan de slag te gaan met de geleerde kennis en vaardigheden, blijkt snel genoeg wanneer de cursist klaar is voor de verdiepingscursussen.

Zoeken in het GGC

Deze cursus staat aan de basis van alle WinIBW cursussen. Goed kunnen zoeken is meer dan de helft van de benodigde vaardigheden voor het werken met WinIBW (voor catalogisering of IBL).

Doelgroep

Nieuwe gebruikers van WinIBW en gebruikers die WinIBW meer dan voorheen voor catalogiseerdoeleinden gaan gebruiken.

Onderwerpen
 • Introductie in de navigatie binnen de WinIBW clientIntroductie in de organisatie van de GGC database
 • Demonstratie menugestuurd zoeken
 • Commandogestuurd zoeken (theorie en praktijkopdrachten)
 • Presentatie van het zoekresultaat
 • Het werken met indexen, afgeleide indexen en gecombineerde indexen
 • Het werken met Aanvullende Discriminerende Informatie (ADI)
 • Het gebruik van jokers in zoekopdrachten

Ontlenen van boekmaterialen aan het GGC

Het onderwerp van deze cursus is het ontlenen en muteren van boekmaterialen in het GGC van OCLC.

Doelgroep

Gebruikers die hun eigen collectie zichtbaar willen maken binnen het GGC, NCC of Picarta.

Voorkennis

Gedegen kennis van het zoeken met WinIBW, zoals benoemd in de cursus “Zoeken in het GGC”.

Onderwerpen
 • Opbouw van een GGC recordIngebruikname en mutatie van records (theorie en praktijkopdrachten)
 • Beoordeling van de kwaliteit van een record a.d.h.v. de status
 • De behandeling van edities en drukken in het GGC

Invoeren van boekmaterialen in het GGC

Het onderwerp van deze cursus is het invoeren van nieuwe records van monografische boekmaterialen in het GGC van OCLC.

Doelgroep

Gebruikers die op bibliografisch correcte wijze records willen toevoegen aan de GGC database.

Voorkennis

Ervaring met zoeken en ontlenen in het GGC zoals behandeld in de cursus “Zoeken in het GGC” en “Ontlenen van boekmaterialen aan het GGC”.

Onderwerpen
 • Opbouw van het GGC A-bordereau
 • Invoer van records (theorie en praktijkopdrachten)

Efficiënt werken met WinIBW

WinIBW biedt verschillende mogelijkheden om het catalogiseerproces efficiënter te laten verlopen. In deze cursus wordt een beeld gegeven van deze mogelijkheden en wordt een methode aangereikt om snel een bibliografische correcte beschrijving te maken.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor ervaren catalogiseerders.

Voorkennis

Een goede basiskennis van de achterliggende regels en principes. Daarnaast ruime ervaring met catalogusonderhoud via WinIBW.

Onderwerpen
 • Navigeren in het IBW edit venster
 • Procesgericht catalogiseren (theorie en praktijkoefeningen)
 • Het gebruiken van de bewaarset

Thesaureren van persoonsnamen in het GGC

In het GGC is het mogelijk om relaties aan te leggen tussen bibliografische records enerzijds en ingangsrecords anderzijds. Hierdoor wordt de terugvindbaarheid verhoogd. Voor bibliografisch volledige records zijn deze handelingen vereist.

Doelgroep

GGC-deelnemers die auteursnamen gecontroleerd willen beheren.

Voorkennis

Deelnemers hebben een geruime tijd ervaring met de organisatie van het GGC, de commandotaal en het invoerformaat voor boekmaterialen.

Onderwerpen
 • Introductie in het collocatieprincipe
 • Relaties en sorteersleutels (theorie en praktijkoefeningen)
 • Introductie van het T-bordereau
 • Het thesaureren van persoonlijke auteursnamen

RDA in het GGC met WinIBW3

Vanaf 1 juli 2013 gelden in het GGC de regels voor het catalogiseren van titelrecords volgens RDA (Resource Description and Access). Om dit mogelijk te maken zijn diverse wijzigingen aangebracht aan het catalogiseerformaat in het GGC, en aan de functionaliteiten van WinIBW3.

Tijdens deze cursus leert u kennismaken met WinIBW3 en krijgt u een introductie in de gewijzigde catalogiseerpraktijk voor titelrecords (met gevolgen voor transcriptie, hoofdwoorden en taal van de beschrijving).

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor ervaren catalogiseerders.

Voorkennis

Een goede basiskennis van de achterliggende regels en principes. Daarnaast ruime ervaring met catalogusonderhoud via WinIBW.

Onderwerpen
 • WinIBW 3
 • Unicode
 • ISBD-element 0
 • Scripts en tabellen
 • Nieuwe KMC’s
 • RDA-praktijk

Specialisatiecursussen OCLC

Voor de gebruiker die de basis van het catalogiseren in het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogussysteem onder de knie heeft is een aantal specialisatiecursussen ontwikkeld. Speciale vormen van publicaties, zoals meerdeligen en bladmuziek, zijn uitgewerkt in specialistische werkboeken.

Ook deze cursussen worden op locatie gegeven.
In overleg wordt bepaald wat voor u het beste aanbod is.

Verwerking van meerdelige boekmaterialen

Het onderwerp van deze cursus is het ontlenen en invoeren van meerdelige boekmaterialen in het GGC volgens de koepel-deelmethode. Er is veel aandacht voor het vaststellen van het bibliografische niveau van een publicatie, en er wordt een determinatietabel aangedragen die hierbij een hulp kan zijn.

Doelgroep

GGC deelnemers met enige ervaring met het invoeren in het Pica A-bordereau.

Voorkennis

Deelnemers hebben een geruime tijd ervaring met de organisatie van het GGC, de commandotaal en het invoerformaat voor boekmaterialen. Het relateren in het GGC wordt als bekend verondersteld. Kennis van het materiaal strekt tot de aanbeveling.

Onderwerpen
 • Introductie in bibliografische eenheden
 • Het verschil tussen zelfstandige en onzelfstandige deelwerken (theorie en praktijk)’
 • Een stappenplan voor het zoeken, ontlenen en invoeren van meerdeligen
 • De onderlinge verhoudingen van bibliografische eenheden in het GGC
 • Determinatietabel voor de vaststelling van bibliografische eenheden (praktijkoefening)
 • Modelbeschrijvingen ter referentie

Verwerking van tijdschriften

Het onderwerp van deze cursus is het ontlenen en invoeren van tijdschriften en reeksen in het GGC.

Doelgroep

GGC deelnemers met enige ervaring met het invoeren in het Pica A-bordereau.

Voorkennis

Deelnemers hebben een geruime tijd ervaring met de organisatie van het GGC, de commandotaal en het invoerformaat voor boekmaterialen. Kennis van het materiaal strekt tot de aanbeveling. Het relateren in het GGC wordt als bekend verondersteld.

Onderwerpen
 • Seriële en periodieke publicaties
 • Het vormen van holdings en vindplaatsaanduidingen
 • Open en gesloten beschrijvingen
 • Nieuwe invoer op basis van losse nummers (praktijkoefeningen)

Verwerking van bladmuziek in het GGC

Tijdens deze cursus worden de specifieke richtlijnen aangedragen voor het maken van beschrijvingen van bladmuziek. Er wordt niet ingegaan op muziekinhoudelijke kennis (instrumenten, muzieksleutels, notenschrift), dus deze kennis is niet vereist voor deelname.

Doelgroep

GGC deelnemers die geschreven muziek willen toevoegen aan het GGC.

Voorkennis

Deelnemers hebben een geruime tijd ervaring met de organisatie van het GGC, de commandotaal en het invoerformaat voor boekmaterialen. Kennis van het materiaal strekt tot de aanbeveling. Het relateren in het GGC wordt als bekend verondersteld.

Onderwerpen
 • Introductie in het M-bordereau
 • Het indexeren van uitgeversnummers
 • Het herkennen van catalogi van beroemde componisten
 • Het thesaureren van uniforme titels van klassieke werken (theorie en praktijkoefeningen)
 • Het vormen van de bezettingsannotati

Verwerking van oude drukken in het GGC

Voor het beschrijven van werken voor 1801 gelden aparte regels en is extra materiaalkennis nodig. Tijdens deze cursus worden deze bijzondere publicaties beschouwd en kan geoefend worden met de invoer ervan, op analytische maar praktische wijze.

Doelgroep

Ervaren gebruikers die documenten voor 1850 willen interpreteren, ontlenen en invoeren.

Voorkennis

Deelnemers hebben een geruime tijd ervaring met de organisatie van het GGC, de commandotaal en het invoerformaat voor boekmaterialen. Kennis van het materiaal strekt tot de aanbeveling. Het relateren in het GGC wordt als bekend verondersteld.

Onderwerpen
 • Uitgangspunten bij oude drukken
 • Begripsduiding van Staat, Katernopbouw
 • Bepaling van het bibliografisch formaat (theorie en praktijkopdrachten)
 • Het lezen van de ‘vingerafdruk’ van het document

Verwerking van bewegend beeld in het GGC

Voor het beschrijven van audiovisueel materiaal gelden aparte regels, en is extra materiaalkennis nodig. Tijdens deze cursus worden deze regels uitgelegd, de verschillende bibliografische eenheden behandeld en kan geoefend worden met de invoer ervan.

Doelgroep

Ervaren gebruikers die audiovisueel materiaal moeten ontsluiten.

Voorkennis

Deelnemers hebben een geruime tijd ervaring met de organisatie van het GGC, de commandotaal en het invoerformaat voor boekmaterialen. Kennis van het materiaal strekt tot de aanbeveling. Het relateren in het GGC wordt als bekend verondersteld.

Onderwerpen
 • Het B-bordereau
 • De bibliografisch eenheid
 • De auteursverantwoordlijkheid
 • Het impressum
 • De opennetregistratie
 • Bijzondere KMC’s

Verwerking van voorwerpen in het GGC

Steeds meer archieven en musea vinden hun weg naar de Nederlandse Centrale Catalogus en WorldCat (beide van OCLC). Veel mensen weten dat er in deze catalogus documentaire informatie te vinden is (boeken, tijdschriften, brieven, video’s), maar reeds jaren is het ook mogelijk om iconografisch materiaal te beschrijven (foto’s, posters, schilderijen).

Sinds 2010 is een uitgebreid formaat geïntroduceerd voor het beschrijven van objecten. Hierbij kunt u denken aan leermaterialen, speelgoed en muziekinstrumenten, die in veel mediatheken te vinden zijn, maar ook aan 3-dimensionaal erfgoed uit collecties van musea en archieven.

Voor het beschrijven van objecten gelden aparte regels, en is extra materiaalkennis nodig. Bij het opstellen van dit formaat is gebruik gemaakt van de museumstandaard CDWA, zodat het bordereau zowel geschikt is voor de globale beschrijving van voorwerpen in een ‘oplage’ (speelgoed, muziekinstrumenten, theeserviezen) als de museale beschrijving van unieke voorwerpen.
Tijdens deze cursus wordt het nieuwe V-bordereau voor voorwerpen uitgelegd, en kan geoefend worden met de invoer van objecten.

Doelgroep

GGC-gebruikers die voorwerpen willen beschrijven.

Voorkennis

Het zoeken in het GGC wordt als bekend verondersteld, evenals het invoeren van monografieën.

Onderwerpen
 • Het V-bordereau
 • Zoeken van objecten
 • De bron van de beschrijving en de keuze van de titel
 • De keuze van de auteursverantwoordelijkheid
 • Het impressum
 • De collatie
 • KMC’s specifiek voor het V-Bordereau

Tarieven

Hieronder vindt u de prijzen van de verschillende cursusmogelijkheden.

Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Cursusbeschrijving 2021
Dag cursus op locatie (incl. max. 8 cursusboeken) € 1.700,-
Dag coaching op locatie (voor één tot drie personen) € 950,-
Cursus op maat prijs in overleg
Extra cursusboek € 30,-

Algemene voorwaarden

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het online inschrijfformulier of via onze website. Een inschrijving per telefoon dient alsnog met een ingevuld online of schriftelijk aanmeldingsformulier te worden bevestigd. Elke inschrijving wordt door Ingressus schriftelijk bevestigd. Door inschrijving geeft de deelnemer te kennen de voorwaarden te accepteren.

Annulering door deelnemer

Annulering van een inschrijving van de training dient schriftelijk te gebeuren. Tot een maand voor aanvang van de cursus kan deze kosteloos geannuleerd worden. Als startdatum wordt de eerste trainingsdag gehanteerd. Bij verhindering van de deelnemer is het altijd toegestaan een vervanger te sturen. Als de cursist niet verschijnt, worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Administratiekosten bij wijziging

Bij het op verzoek verzetten van de training, of het wijzigen van het aantal deelnemers, wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

Annulering door Ingressus

Bij onvoldoende deelname aan een standaardtraining behoudt Ingressus zich het recht voor deze te annuleren. Bij annulering door Ingressus bestaat de keuze uit creditering of, indien mogelijk, overboeking naar een andere trainingsdatum.

Betaling vooraf

Na inschrijving is de opdrachtgever of deelnemer het gehele trainingsgeld binnen 14 dagen na factuurdatum aan Ingressus verschuldigd. Op basis van voornoemde betaling reserveert Ingressus de trainingsplaats. Ingressus is in het geval van achterstallige betaling bevoegd om betrokkene(n) toegang tot de training te ontzeggen, zolang niet volledig aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Alle kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn in voorkomende gevallen voor rekening van de betrokken partij, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De prijs is inclusief een lunch, het tot de training behorende materiaal en het eventuele gebruik van de apparatuur en exclusief BTW.

Auteursrecht en eigendomsrecht trainingsmateriaal

De leermiddelen worden uitsluitend verstrekt door Ingressus en zijn exclusief bestemd voor deelnemers aan de trainingen van Ingressus. De cursisten zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het trainingsmateriaal. Dit recht houdt onder andere in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking gesteld mag worden.