Cursussen GGC

Voor de beginnende gebruiker met het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogussysteem en de WinIBW-software (beiden van OCLC) is een aantal basiscursussen ontwikkeld, die door Ingressus aangeboden worden. De cursusdagen worden verzorgd op locatie en verlopen aan de hand van een werkboek, waarbij voor iedere deelnemer dezelfde basis wordt behandeld.

We begrijpen dat niet iedereen in hetzelfde tempo leert en werkt.

Waar mogelijk wordt een combinatie aangeboden van de mogelijkheden van de techniek, en de inhoudelijke invulling die aan het systeem gegeven kan worden, op basis van internationale regelgeving. In een tijd dat opleidingen onvoldoende aandacht geven aan systemen voor formele en inhoudelijke ontsluiting, raden we nieuwe cursisten ook aan om de ISBD-regels op te frissen.

Door in de tijd tussen en na de cursusdagen actief aan de slag te gaan met de geleerde kennis en vaardigheden, blijkt snel genoeg wanneer de cursist klaar is voor de verdiepingscursussen.

Cursusaanbod

 

Zoeken in het GGC

Deze cursus staat aan de basis van alle WinIBW-cursussen. Goed kunnen zoeken is meer dan de helft van de benodigde vaardigheden voor het werken met WinIBW (voor catalogisering of IBL).

Doelgroep

Nieuwe gebruikers van WinIBW en gebruikers die WinIBW meer dan voorheen voor catalogiseerdoeleinden gaan gebruiken.

Onderwerpen
 • Introductie in de navigatie binnen de WinIBW client
 • Introductie in de organisatie van de GGC database
 • Demonstratie menugestuurd zoeken
 • Commandogestuurd zoeken (theorie en praktijkopdrachten)
 • Presentatie van het zoekresultaat
 • Het werken met indexen, afgeleide indexen en gecombineerde indexen
 • Het werken met Aanvullende Discriminerende Informatie (ADI)
 • Het gebruik van jokers in zoekopdrachten

 

Ontlenen van boekmaterialen aan het GGC

Het onderwerp van deze cursus is het ontlenen en muteren van boekmaterialen in het GGC van OCLC.

Doelgroep

Gebruikers die hun eigen collectie zichtbaar willen maken binnen het GGC of daaraan gekoppelde systemen (NCC, NBC+ etc.)

Voorkennis

Gedegen kennis van het zoeken met WinIBW, zoals benoemd in de cursus “Zoeken in het GGC”.

Onderwerpen
 • Opbouw van een GGC record
 • Ingebruikname en mutatie van records (theorie en praktijkopdrachten)
 • Beoordeling van de kwaliteit van een record a.d.h.v. de status
 • De behandeling van edities en drukken in het GGC

 

Invoeren van boekmaterialen in het GGC

Het onderwerp van deze cursus is het invoeren van nieuwe records van monografische boekmaterialen in het GGC van OCLC.

Doelgroep

Gebruikers die op bibliografisch correcte wijze records willen toevoegen aan de GGC database.

Voorkennis

Ervaring met zoeken en ontlenen in het GGC zoals behandeld in de cursus “Zoeken in het GGC” en “Ontlenen van boekmaterialen aan het GGC”.

Onderwerpen
 • Opbouw van het GGC A-bordereau
 • Invoer van records (theorie en praktijkopdrachten)

 

Efficiënt werken met WinIBW

WinIBW biedt verschillende mogelijkheden om het catalogiseerproces efficiënter te laten verlopen. In deze cursus wordt een beeld gegeven van deze mogelijkheden en wordt een methode aangereikt om snel een bibliografische correcte beschrijving te maken.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor ervaren catalogiseerders.

Voorkennis

Een goede basiskennis van de achterliggende regels en principes. Daarnaast ruime ervaring met catalogusonderhoud via WinIBW.

Onderwerpen
 • Navigeren in het IBW edit venster
 • Procesgericht catalogiseren (theorie en praktijkoefeningen)
 • Het gebruiken van de bewaarset

 

Thesaureren van persoonsnamen in het GGC

In het GGC is het mogelijk om relaties aan te leggen tussen bibliografische records enerzijds en ingangsrecords anderzijds. Hierdoor wordt de terugvindbaarheid verhoogd. Voor bibliografisch volledige records zijn deze handelingen vereist.

Doelgroep

GGC-deelnemers die auteursnamen gecontroleerd willen beheren.

Voorkennis

Deelnemers hebben een geruime tijd ervaring met de organisatie van het GGC, de commandotaal en het invoerformaat voor boekmaterialen.

Onderwerpen
 • Introductie in het collocatieprincipe
 • Relaties en sorteersleutels (theorie en praktijkoefeningen)
 • Introductie van het T-bordereau
 • Het thesaureren van persoonlijke auteursnamen

 

RDA in het GGC met WinIBW3

Vanaf 1 juli 2013 gelden in het GGC de regels voor het catalogiseren van titelrecords volgens RDA (Resource Description and Access). Om dit mogelijk te maken zijn diverse wijzigingen aangebracht aan het catalogiseerformaat in het GGC, en aan de functionaliteiten van WinIBW3.

Tijdens deze cursus leert u kennismaken met WinIBW3 en krijgt u een introductie in de gewijzigde catalogiseerpraktijk voor titelrecords (met gevolgen voor transcriptie, hoofdwoorden en taal van de beschrijving).

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor ervaren catalogiseerders. Voor cursisten die reeds bekend zijn met de nieuwe functionaliteiten van WinIBW bieden we ook een praktijkcursus in basisregistratie (RDA Core) in het GGC.

Voorkennis

Een goede basiskennis van de achterliggende regels en principes. Daarnaast ruime ervaring met catalogusonderhoud via WinIBW.

Onderwerpen
 • WinIBW 3
 • Unicode
 • ISBD-element 0
 • Scripts en tabellen
 • Nieuwe KMC’s
 • RDA-praktijk

 

Verwerking van meerdelige boekmaterialen

Het onderwerp van deze cursus is het ontlenen en invoeren van meerdelige boekmaterialen in het GGC volgens de koepel-deelmethode. Er is veel aandacht voor het vaststellen van het bibliografische niveau van een publicatie, en er wordt een determinatietabel aangedragen die hierbij een hulp kan zijn.

Doelgroep

GGC deelnemers met enige ervaring met het invoeren in het Pica A-bordereau.

Voorkennis

Deelnemers hebben een geruime tijd ervaring met de organisatie van het GGC, de commandotaal en het invoerformaat voor boekmaterialen. Het relateren in het GGC wordt als bekend verondersteld. Kennis van het materiaal strekt tot aanbeveling.

Onderwerpen
 • Introductie in bibliografische eenheden
 • Het verschil tussen zelfstandige en onzelfstandige deelwerken (theorie en praktijk)’
 • Een stappenplan voor het zoeken, ontlenen en invoeren van meerdeligen
 • De onderlinge verhoudingen van bibliografische eenheden in het GGC
 • Determinatietabel voor de vaststelling van bibliografische eenheden (praktijkoefening)
 • Modelbeschrijvingen ter referentie

 

Verwerking van tijdschriften

Het onderwerp van deze cursus is het ontlenen en invoeren van tijdschriften en reeksen in het GGC.

Doelgroep

GGC deelnemers met enige ervaring met het invoeren in het Pica A-bordereau.

Voorkennis

Deelnemers hebben een geruime tijd ervaring met de organisatie van het GGC, de commandotaal en het invoerformaat voor boekmaterialen. Kennis van het materiaal strekt tot de aanbeveling. Het relateren in het GGC wordt als bekend verondersteld.

Onderwerpen
 • Seriële en periodieke publicaties
 • Het vormen van holdings en vindplaatsaanduidingen
 • Open en gesloten beschrijvingen
 • Nieuwe invoer op basis van losse nummers (praktijkoefeningen)

 

Verwerking van bladmuziek in het GGC

Tijdens deze cursus worden de specifieke richtlijnen aangedragen voor het maken van beschrijvingen van bladmuziek. Er wordt niet ingegaan op muziekinhoudelijke kennis (instrumenten, muzieksleutels, notenschrift), dus deze kennis is niet vereist voor deelname.

Doelgroep

GGC deelnemers die geschreven muziek willen toevoegen aan het GGC.

Voorkennis

Deelnemers hebben een geruime tijd ervaring met de organisatie van het GGC, de commandotaal en het invoerformaat voor boekmaterialen. Kennis van het materiaal strekt tot de aanbeveling. Het relateren in het GGC wordt als bekend verondersteld.

Onderwerpen
 • Introductie in het M-bordereau
 • Het indexeren van uitgeversnummers
 • Het herkennen van catalogi van beroemde componisten
 • Het thesaureren van uniforme titels van klassieke werken (theorie en praktijkoefeningen)
 • Het vormen van de bezettingsannotaties

 

Verwerking van oude drukken in het GGC

Voor het beschrijven van werken voor 1801 gelden aparte regels en is extra materiaalkennis nodig. Tijdens deze cursus worden deze bijzondere publicaties beschouwd en kan geoefend worden met de invoer ervan, op analytische maar praktische wijze.

Doelgroep

Ervaren gebruikers die documenten vervaardigd op een handpers (voor 1850) willen interpreteren, ontlenen en invoeren.

Voorkennis

Deelnemers hebben een geruime tijd ervaring met de organisatie van het GGC, de commandotaal en het invoerformaat voor boekmaterialen. Kennis van het materiaal strekt tot de aanbeveling. Het relateren in het GGC wordt als bekend verondersteld.

Onderwerpen
 • Uitgangspunten bij oude drukken
 • Begripsduiding van Staat, Katernopbouw
 • Bepaling van het bibliografisch formaat (theorie en praktijkopdrachten)
 • Het lezen van de ‘vingerafdruk’ van het document

 

Verwerking van bewegend beeld in het GGC

Voor het beschrijven van audiovisueel materiaal gelden aparte regels, en is extra materiaalkennis nodig. Tijdens deze cursus worden deze regels uitgelegd, de verschillende bibliografische eenheden behandeld en kan geoefend worden met de invoer ervan.

Doelgroep

Ervaren gebruikers die audiovisueel materiaal moeten ontsluiten.

Voorkennis

Deelnemers hebben een geruime tijd ervaring met de organisatie van het GGC, de commandotaal en het invoerformaat voor boekmaterialen. Kennis van het materiaal strekt tot de aanbeveling. Het relateren in het GGC wordt als bekend verondersteld.

Onderwerpen
 • Het B-bordereau
 • De bibliografisch eenheid
 • De auteursverantwoordlijkheid
 • Het impressum
 • De opennetregistratie
 • Bijzondere KMC’s

 

Verwerking van voorwerpen in het GGC

Sinds 2010 is een uitgebreid formaat geïntroduceerd voor het beschrijven van objecten. Hierbij kunt u denken aan leermaterialen, speelgoed en muziekinstrumenten, die in veel mediatheken te vinden zijn, maar ook aan 3-dimensionaal erfgoed uit collecties van musea en archieven.

Voor het beschrijven van objecten gelden aparte regels, en is extra materiaalkennis nodig. Bij het opstellen van dit formaat is gebruik gemaakt van de museumstandaard CDWA, zodat het bordereau zowel geschikt is voor de globale beschrijving van voorwerpen in een ‘oplage’ (speelgoed, muziekinstrumenten, theeserviezen) als de museale beschrijving van unieke voorwerpen.

Tijdens deze cursus wordt het V-bordereau voor voorwerpen uitgelegd, en kan geoefend worden met de invoer van objecten.

Doelgroep

GGC-gebruikers die voorwerpen willen beschrijven.

Voorkennis

Het zoeken in het GGC wordt als bekend verondersteld, evenals het invoeren van monografieën.

Onderwerpen
 • Het V-bordereau
 • Zoeken van objecten
 • De bron van de beschrijving en de keuze van de titel
 • De keuze van de auteursverantwoordelijkheid
 • Het impressum
 • De collatie
 • KMC’s specifiek voor het V-Bordereau