Ingressus ondersteunt Paleis het Loo bij inrichting en verhuizing bibliotheek

Vorig jaar heeft Ingressus een advies uitgebracht aan Paleis het Loo over de inrichting en verhuizing van de (interne) handbibliotheek. Aanleiding was het ontbreken van voldoende tijd en bibliotheekkennis binnen het team om een gedegen plan uit te werken. Er is inmiddels samen met Ingressus een mooi plan gemaakt en de voorbereidingen voor de inrichting en verhuizing zijn in volle gang.

De collectie staat nu nog verspreid: deels op het Paleis; deels in een extern depot. Integratie van deze collecties op de nieuwe plek vergt een goede voorbereiding waarbij ook de gewenste dienstverlening meegenomen wordt.

Sinds 1 oktober ondersteunen wij Paleis Het Loo verder ter voorbereiding van de verhuizing van de bibliotheekcollectie naar de nieuw in te richten Inspiratiezaal. De werkzaamheden bestaan in eerste instantie uit het opschonen van de catalogus en het aanvullen van bestaande metadata. Vanwege de migratie van het bibliotheeksysteem naar TMS moeten de records worden aangevuld en gecontroleerd. Het catalogiseren van nieuw aangekochte titels behoort ook tot ons takenpakket. Met veel plezier werken Vera en Esther aan deze klus in een prachtige omgeving.