Ingressus ondersteunt Paleis het Loo bij inrichting en…

Vorig jaar heeft Ingressus een advies uitgebracht aan Paleis het Loo over de inrichting en verhuizing van de (interne) handbibliotheek. Aanleiding was het ontbreken van voldoende tijd en bibliotheekkennis binnen het team om een gedegen plan uit te werken. Er is inmiddels samen met Ingressus een mooi plan gemaakt en… lees verder

Ondersteuning bij Universiteitsbibliotheek Utrecht afgerond

In januari van dit jaar kregen wij het verzoek om de afdeling Metadata & Acquisitie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht te ondersteunen. Daar was tijdelijk wat hulp nodig vanwege het vertrek/pensioen van een aantal werknemers en het opnieuw inrichten van de financiële workflow, dat wat extra werkzaamheden met zich meebracht. De… lees verder

Project bij Rijksmuseum afgerond

Van maart tot en met juli was Hilde 1 dag per week werkzaam bij het Rijksmuseum in Amsterdam, waar zij voor de Rijksmuseum Research Library oude drukken catalogiseerde in Koha. Vele prachtige schenkingen en aankopen zijn door Hilde’s handen gegaan, die daardoor nu ook in de publiekscatalogus vindbaar zijn. Het… lees verder

Inzet voor Breda University of applied sciences (BUas)…

Van januari tot juli was Monique voor 1 dag in de week werkzaam voor BUas. De werkzaamheden bestonden uit het op de server plaatsen van scripties en stageverslagen en deze via bibliotheeksysteem Koha toegankelijk maken. Daarnaast zijn door informatiespecialisten geselecteerde e-books en andere online bronnen opgenomen in de catalogus, en… lees verder

Congressen bijgewoond

Medewerkers van Ingressus hebben afgelopen periode verschillende congressen en bijeenkomsten bezocht: IFLA World Congress 21-25 augustus Jubileumcongres Nederlandse Boekhistorische Vereniging 23 september Cybercongres 28 september OCLC contactdag 3 oktober Techorama NL 10 en 11 oktober Lees hieronder een korte impressie van het Ifla World Congress en de OCLC contactdag IFLA… lees verder

Belangrijk nieuws voor X-ref klanten die gebruikmaken van…

We hebben belangrijk nieuws te delen met onze X-ref klanten die actief zijn op het GGC-platform voor medische bibliotheken. OCLC heeft aangekondigd dat dit platform tegen het einde van 2024 niet meer beschikbaar zal zijn. De betrokken bibliotheken zijn hierover al geïnformeerd door OCLC en hebben de optie gekregen om… lees verder

Migratie X-ref webserver

Eind augustus is de migratie naar de nieuwe X-ref webserver succesvol voltooid. Deze soepele overgang was een directe 1-op-1 migratie van de X-ref klantomgevingen naar een nieuwe server, waarbij alles vlekkeloos verliep. Wat is de volgende stap?We hebben opgemerkt dat er variaties zijn in de versies van X-ref die door… lees verder

Collega Ahmad Almaani

Voordat Ahmad bij Ingressus kwam werken, heeft hij deelgenomen aan het Incluusion Traineeship bij de Universiteit Utrecht. Dit programma is erop gericht om statushouders werkervaring op te laten doen en kennis te laten maken met de Nederlandse arbeidsmarkt. Ahmad werkte op de afdeling Metadata & Acquisitie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.… lees verder

Annuska Graver directeur Ingressus

Vanaf deze plek stel ik mij graag aan u voor als algemeen directeur van Ingressus. Het is voor mij een eer om Ingressus verder te mogen leiden in deze soms roerige maar ook uitdagende tijd. Als bibliothecaris van huis uit (de toenmalige BDI in Groningen) heb ik vele bibliotheken en… lees verder