Gebruikersonderzoek

Het Ingressus-gebruikersonderzoek is een kant en klaar meetinstrument in de vorm van een online enquête. Hiermee kan de mening van gebruikers over de dienstverlening van de bibliotheek snel en effectief in kaart gebracht worden.

Het onderzoek is opgebouwd rondom een aantal onderdelen binnen de dienstverlening van een bibliotheek. Elk onderdeel wordt benoemd en de antwoorden worden gekwantificeerd met een kwaliteitsuitspraak.

Het Ingressus-gebruikersonderzoek heeft de vorm van een webbased-enquêteformulier en is makkelijk te verspreiden. Een standaard formulier en vragenlijst zijn de basis voor het product. Het gebruikersonderzoek kan naar wens worden aangepast.