Pager homepage

  • Toegang bieden tot informatiebronnen
  • Leveren van kastklare boeken
  • Ontsluiten van museumcollecties
  • Praktijkgerichte opleidingen

Wij helpen
bibliotheken en musea
beter wordenMediaservice

Via onze boekhandel kunt u voor de hele organisatie boeken bestellen. Desgewenst leveren wij ze kastklaar aan.

 

Support

Ingressus kan één of meerdere bibliotheektaken van u overnemen en u helpen bij het optimaliseren. Met een supportabonnement kunt u gedurende het jaar op elk gewenst moment onze expertise en ondersteuning inzetten. 

Metadata

Ingressus is hét adres voor cursussen op het gebied van catalogiseren en het uitbesteden van catalogiseerwerkzaamheden. Conversies en data-entry opdrachten zijn bij ons in vertrouwde handen.

Personeelsdiensten

Ingressus bemiddelt tussen kandidaat en opdrachtgever in de informatiedienstverlening en het museale veld.