Pager homepage

  • Toegang bieden tot informatiebronnen
  • Leveren van kastklare boeken
  • Ontsluiten van museumcollecties
  • Praktijkgerichte opleidingen

Wij helpen
bibliotheken en musea
beter worden

Mediaservice

Via onze boekhandel kunt u voor de hele organisatie boeken bestellen. Desgewenst leveren wij ze kastklaar aan.

 

Support

Ingressus is een dienstverlener voor bibliotheken en musea. Gedurende onze jarenlange ervaring hebben wij een aantal diensten ontwikkeld, die de werkprocessen van de backoffice ondersteunen.

Metadata

Ingressus is hét adres voor cursussen op het gebied van catalogiseren en het uitbesteden van catalogiseerwerkzaamheden.

Personeelsdiensten

Ingressus bemiddelt tussen kandidaat en opdrachtgever in de informatiedienstverlening en het museale veld.