Aankondiging LibNet Webinars

Vanuit LM Ingressus Information Delivery organiseren wij regelmatig online trainingen voor LibNet, ons abonnementen-beheerportaal. 18 juni is de voorlopig laatste training voor de zomervakantie. In september starten de maandelijkse trainingen weer, en wel op 24 september. In de webinars die vanaf september georganiseerd worden, besteden we ook uitgebreider aandacht aan het verlengen van uw abonnementen.
Aanmelden kan via de site of door te mailen naar Ronald van Dieën: rvandieen@ingressus.nl