Arbeidsmarkt in IP

Het juni nummer van de IP gaat helemaal over werk. Een van de artikelen gaat over de Veranderende arbeidsmarktperspectieven voor informatieprofessionals. Ingressus heeft een bijdrage aan dit artikel geleverd vanuit haar Personeelsdienst WSD.