Basiskennis voor het nieuwe catalogiseren

Op 1 april 2013 is in de Engelssprekende wereld een nieuwe contentstandaard in werking getreden voor bibliografische beschrijvingen: Resource Description & Access. De nationale bibliotheken in Amerika, Canada, Engeland en Australië leveren alleen nog RDA-records en er is een Franse en Duitse vertaling beschikbaar. In Nederland vangt een gefaseerde implementatie aan, waar Ingressus bij is betrokken.

Met deze ontwikkeling nemen we ook in Nederland afscheid van een bibliotheekcatalogus die gebaseerd is op de traditionele kaartcatalogus, en werken we gefaseerd naar een catalogus die in het semantische web een plaats kan veroveren.

Sinds de première van de RDA Toolkit in 2010 heeft Ingressus de basiskennis van RDA in het cursusprogramma opgenomen, onder de bezielende leiding van cursuscoördinator Peter Schouten. Van zijn hand verscheen begin juni het boek ‘Catalogiseren in het FRBR-tijdperk : basiskennis voor titelrecords’.  Hierin zet Peter uiteen wat elke catalogusmedewerker zou moeten weten van titelrecords.

In een kort interview geeft Peter zijn visie op deze ontwikkeling en waarom hij vond dat dit boek geschreven moest worden.

Het eerste hoofdstuk uit het boek is hier in te zien.

U kunt het boek bestellen via de boekhandel van Ingressus.