Bezoek programmeur X-ref

De hoofdprogrammeur van X-ref, Jonas Käll, was onlangs 3 dagen in Nederland voor overleg. Hij heeft toegelicht wat er allemaal is aangepast in X-ref versie 5.9. Verder is gesproken over toekomstige ontwikkelingen en zijn alle openstaande wijzigingsverzoeken en bug meldingen doorgenomen. Ieder jaar worden 2 overleggen gehouden, in Nederland en in Zweden, met als doel om bepaalde zaken persoonlijk toe te lichten. Binnenkort wordt de uitgebreidere samenvatting van dit overleg geplaatst op de Helpcenter pagina.