Bijeenkomst gebruikersgroep My-TOC en Mox-info

Op dinsdag 16 mei organiseerde Timbers een bijeenkomst voor de gebruikersgroep van Mox-info en My-TOC. Met een select groepje gebruikers waren we te gast bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. 

Aandachtspunten waren voor My-TOC het gezamenlijk beheer van de titels en het feit dat voor de technische ontwikkeling de aandacht nu vooral uitgaat naar Mox-info. My-TOC zal daarom vanaf 1 januari 2019 niet meer technisch worden ondersteund door Timbers.

Voor Mox-info onderhoudt Timbers met een aantal uitgevers contact over het ontvangen van rss-feeds en attenderingen.  Op deze manier wordt het titelaanbod flink uitgebreid. Ook andere samenwerkingsverbanden worden aangemoedigd. Daarnaast wordt onderzocht of koppelingen met linkresolvers en refworks bijvoorbeeld kunnen worden gemaakt.  Mox-info is hiermee nog volop in ontwikkeling. Een belangrijk voordeel van het gebruik van Mox-info ten opzichte van My-TOC is dat het titelbeheer niet meer bij de bibliotheken ligt, maar dat Timbers en ingressus hiervoor verantwoordelijk zijn.
Als u Mox-info eens wilt bekijken of uitproberen, neem dan contact met ons op (servicedesk@ingressus.nl)