Brexit en de Boekhandel

Ingressus houdt de ontwikkelingen rondom Brexit nauwgezet bij. De eerste vier maanden van 2021 hebben duidelijk gemaakt dat overal dezelfde problemen optreden: vertraging, zendingen die kwijtraken of worden vastgehouden aan de grens of zelfs retour afzender gestuurd.

Zowel bij verzendende als ontvangende partijen is het wennen om formulieren te moeten invullen, kosten te moeten (door)berekenen en uit te vinden welke gegevens op welk punt in het proces nodig zijn. Daarnaast zijn er elke dag nieuwe regelgevingen terwijl de Brexit-deal verder praktisch wordt uitgewerkt. En laten we niet vergeten dat corona ook nog een factor is. Hoewel de verwachting is dat het geheel nog flink gestroomlijnd zal worden als iedereen beter weet wat er op welk punt in het proces nodig is, vreest het Britse BIC (Book Industry Communications) intussen dat de levertijden in veel gevallen niet meer terug kunnen gaan naar het oude niveau.

Waarom is het administratieve proces dan zo complex? Veel (kleinere) uitgevers in het VK deden voorheen alleen zaken met de EU en is voor hen het import/export-proces geheel nieuw. Er ontstaan problemen doordat er in het VK geen belasting op boeken is en in de meeste EU landen wel. Daarnaast hebben artikelen die bij een boek horen altijd wel BTW, waarbij de tarieven ook nog per land en productsoort verschillen (in Nederland is het bijvoorbeeld 9% BTW op een boek, maar 21% op een bijgaande CD of speelgoedartikel). Om de inklaring aan de grens mogelijk te maken, moeten uitgevers facturen aanleveren waar allerlei gegevens op staan die ze nooit eerder hebben vermeld, dus in veel gevallen moeten hun systemen zelfs worden aangepast. Naast de gebruikelijke NAW-gegevens en productinformatie moeten facturen nu ook de volgende zaken bevatten:

  • EORI-codes. Elk bedrijf dat zaken doet buiten de EU moet bij de belasting een EORI-nummer aanvragen, een soort belastingnummer specifiek voor inklaring. Voor zaken met het VK moet er ook een apart EORI-nummer voor het VK worden aangevraagd. Beide nummers moeten vermeld staan op de facturen die aan de grens worden gebruikt om de waarde van de zending te bepalen.
  • de HS-tariefcode van elk product. Dit is de code die het inklaringstarief bepaalt en deze verschilt voor elk type product, maar soms ook op meer onverwachte plekken. Zo hebben de meeste boeken dezelfde productcode, maar agenda’s, prentenboeken voor kinderen en bladmuziek niet. Artikelen die bij een boek horen hebben in principe een andere code, maar het is gelukkig onder bepaalde voorwaarden toegestaan om deze bij het boek op te tellen.
  • INCO-terms die moeten worden vastgelegd, d.w.z. wie wat wanneer betaalt. Bij directe zending aan Nederland kan een leverancier alvast een bedrag voor de inklaring in rekening brengen zodat er aan de grens niets hoeft te gebeuren. Achteraf wordt dan bepaald of dit voldoende toereikend was en het overschot teruggestort. Uiteraard moet op alle papieren dan wel duidelijk zijn wat er in rekening is gebracht en aan/door wie.
  • Land van oorsprong, eveneens van invloed op de inklaring. Bij handel tussen VK en EU zijn de tarieven op producten die in EU/VK zijn gemaakt zijn namelijk lager dan die voor producten van daarbuiten.

De kogel ging zo kort voor 1 januari door de kerk, dat niemand voldoende voorbereid het nieuwe jaar in ging. Hoewel import en export naar de rest van de wereld niet anders is, spreken we over een situatie die 48 jaar lang veel makkelijker is geweest. We werken continu samen met onze verschillende partners om het proces zo ver mogelijk te vereenvoudigen en de levertijden stukje bij beetje omlaag te krijgen.