CILIP en FOBID

De gloednieuwe campus van Swansea University was begin september het decor van een driedaagse conferentie, georganiseerd door de Cataloguing and Index Group van CILIP. Peter Schouten en Wendy Boskamp zijn hier namens Ingressus naar toe geweest. Professionals uit de hele wereld deelden de resultaten van hun recente inspanningen op het gebied van de ontsluiting. Zowel sprekers als congresgangers waren internationaler dan ooit, en dit geeft duidelijk weer hoe hard er gewerkt wordt aan innovaties in ons vakgebied.

De afdeling speciale collecties van de University of Kent liet zien hoe met RDA als basis en DCRM(B) als uitbreiding een hybride record ontstond dat aan de wensen van speciale collecties kon voldoen. De Bodleian Library benadrukte het belang van geautomatiseerde ondersteuning voor de kwaliteit van onze werkzaamheden, hetgeen een punt van zorg is op het moment dat catalogusdata naar de Cloud verhuist. Veel aandacht was er voor de implementatie van Alma in bibliotheken, maar ook voor de ontwikkeling van software die dichter bij RDA staat en verder van MARC21 af staat (zoals Bibframe Editor, RIMMF en BDS Aura). De Nationale Bibliotheek van Israël liet zien welke problemen MARC21 geeft met thesauri in de situatie waar er niet alleen vier talen van catalogisering zijn, maar ook vier schriften. Een leuke workshop van Anne Welsh vergeleek FRBR en Bibframe 2.0 en RSC-voorzitter Gordon Dunsire ging in op de veranderingen die op stapel staan voor RDA en IFLA-LRM.

Dunsire zal op de FOBID-studiedag, die 29 september gehouden wordt, de inleiding voor de Mult-a-thon verzorgen. Deze Mult-a-thon is de kern van het middagprogramma waarin allerhande objecten die iets met Multatuli te maken hebben beschreven en aan elkaar gerelateerd worden. De records representeren o.a. werken, expressies, manifestaties, personen en corporaties. Peter Schouten is inhoudelijk nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van deze middag, die wordt gesponsord door Ingressus.