Continue educatie bij NHL Stenden

Nu de universiteiten niet langer het GGC als hun primaire catalogusplatform gebruiken, wordt er meer verwacht van hogescholen, speciale bibliotheken en Pluscollecties. De bibliotheek van NHL Stenden heeft Ingressus gevraagd om invulling te geven aan de bijscholing van het bibliotheekpersoneel, waar het kennis van catalogiseren betreft.

Twee keer per jaar wordt een sessie georganiseerd over een onderwerp dat door de bibliotheek gekozen mag worden. In het najaar van 2021 ging de sessie over “De interpretatie van titelpagina’s” en in het voorjaar van 2022 over “Seriële en meerdelige werken”. De theorie wordt steeds verluchtigd met voorbeelden uit de praktijk van de bibliotheek, en voorafgaand aan de sessie krijgen de deelnemers een lijst met mogelijke verbeterpunten over het werk van de afgelopen periode, opgesteld door de Kennismanager van Ingressus Peter Schouten. De lijst kan ook een voedingsbodem zijn voor het kiezen van het onderwerp van een volgende sessie.

Foto: NHL Stenden

Na afloop van de voorjaarssessie 2022 hebben we de deelnemers om een reactie gevraagd, die we andere geïnteresseerde bibliotheken niet willen onthouden:

De cursusdag op 5 april 2022 was weer een bijzondere ervaring. Het onderwerp van deze dag “Seriële en meerdelige publicaties” is een gecompliceerd onderwerp! Door Peters onuitputtelijke bron van kennis en zijn boeiende manier van vertellen, wordt het mij en mijn mededeelnemers duidelijk hoe het moet. Verder merk ik elke keer na afloop, dat ik weer wat leuke catalogiseertips rijker ben…
Hanna

Ik vind het erg nuttig dat we halfjaarlijks een training hebben. Zo blijft onze kennis groeien en wordt onze catalogus steeds mooier en completer. Peter is erg kundig, hij kan ons met alle vragen helpen. Ik hoop dat we dit de komende jaren kunnen blijven doen.
Lysbeth

Praktische en leerzame cursusdagen. Alles wordt goed uitgelegd en er is genoeg tijd om vragen te stellen.
Anna

Ik heb vanaf de kantlijn meegedaan via Teams. Peter betrok me er steeds bij.
Berdien

Leerzame dagen in een gezellige sfeer. De uitleg en de verhalen van Peter zijn duidelijk en ook heel interessant en leerzaam. Kortom elke keer weer een feest om erbij te kunnen zijn!
Heel fijn dat wij hier gebruik van kunnen maken!

Margriet

Ik ben een beginnende catalogiseerder en ik had in de periode voorafgaand aan de cursusdag voor mezelf al een paar vragen opgeschreven die we konden behandelen tijdens deze dag. Erg zinvol want aan de hand van de vragen die de cursisten hebben, ontstaan vaak toch weer nieuwe inzichten, ook bij de ervaren catalogiseerders. Je leert ook weer een hoop van elkaar en volgens mij stopt het leerproces nooit in dit vak. Peter had de dag goed voorbereid, het onderwerp dat wij behandelden was een pittige maar dankzij zijn handouts goed te begrijpen en ook prima te gebruiken als stappenplan bij het catalogiseren. Ik vind dit soort dagen heel waardevol en erg nuttig.
Patricia