DBNL bij de Koninklijke Bibliotheek

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is per 2015 onderdeel geworden van de Koninklijke Bibliotheek. De DBNL is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis die duizenden literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën en audiovisueel materiaal bevat. Al het materiaal is vrij toegankelijk te raadplegen.

De KB beoogt om voor eind 2017 alle DBNL data, systemen en werkprocessen volledig te hebben geïntegreerd in die van KB. De eerste stap van dit integratietraject is in samenwerking met Ingressus gezet: het registreren van alle DBNL-titels in het GGC-bestand van de KB. Ingressus heeft in dit project een rol gespeeld als onderaannemer voor een deel van de werkzaamheden.

De totale conversie van DBNL betrof zo’n 11.000 records. Nadat medewerkers van de KB de eerste verwerking hadden gerealiseerd heeft Ingressus een vervolgtraject uitgevoerd. In dit deelproject identificeerden medewerkers van Ingressus het juiste GGC-record voor vele duizenden DBNL titels. Als eindresultaat werd een concordantie van DBNL-GGC records opgeleverd. Met behulp van deze concordantie kan de KB de laatste fase van het project gaan realiseren. Eind 2015 zal  het volledige DBNL bestand in de KB omgeving (catalogus, Delpher) beschikbaar zijn.

Namens de KB is Astrid van Wesenbeeck projectleider van het integratietraject. Zij kijkt tevreden terug op de inzet van Ingressus in deze eerste fase: “Een deel van ons GGC  registratieproject werd vergemakkelijkt door de samenwerking met Ingressus. Naast het gegeven dat we binnen scope, planning en budget bleven, heb ik het zeer gewaardeerd dat Ingressus aan het begin van het traject vastberaden was om de meest efficiënte werkwijze te gaan hanteren.”

DBNL