Detachering in coronatijd: hoe gaat dat?

Ingressus heeft in deze bijzondere tijd een bijzondere uitdaging: hoe kan de klant het beste geholpen worden bij werkzaamheden op het gebied van catalogisering? Immers, veelal zal dat op locatie van de klant (moeten) plaatsvinden aangezien daar de collectie zich bevindt. Het is voor Ingressus uiteraard van belang om coronaproof te kunnen werken. Dat geldt voor het geven van een cursus op locatie, maar ook voor het werken met de collectie op locatie.

Uit de praktijk blijkt dat een en ander soms prima en verrassend snel te organiseren is met inachtneming van de coronamaatregelen. Zo hebben we eind vorig jaar een flink aantal fysieke boeken gecatalogiseerd op locatie voor de mediatheek van Hogeschool Rotterdam en ondersteunen wij momenteel een universiteitsbibliotheek bij het catalogiseren in een langlopend detacheringstraject.

Het blijkt ook steeds meer mogelijk om dit soort werk op afstand (thuis of op kantoor) ter hand te nemen. Het is een kwestie van goed overleg en een goede organisatie. Voor de Haagse Hogeschool bibliotheek is recent een collectie e-books verwerkt vanaf thuis & kantoor: “Net de versnelling die we nodig hadden om onze e-books in de catalogus beschikbaar te stellen”, aldus de Haagse Hogeschool. Ingressus medewerker over deze ervaring: “Het is erg prettig dat deze werkzaamheden vanuit huis, of vanuit kantoor kunnen worden uitgevoerd. Het is handig om bij de start een ‘kick-off’ via Teams te doen zodat de betrokkenen zich kunnen voorstellen en dat er praktische afspraken worden gemaakt. Hierbij is het belangrijk om te bepalen welke werkzaamheden wel en niet vanaf afstand gedaan kunnen worden. Ook een werkinstructie van de klant (of een gezamenlijk op te stellen instructie) en afspraken over contactmomenten zorgen voor een goede projectuitvoering op afstand”.

Tevens is Ingressus gestart met een opdracht om een schenking (specifieke collectie) op afstand te catalogiseren voor een overheidsorganisatie en wordt er al een tijdje gewerkt aan ondersteuning in catalogiseren voor de Hoge Raad en de feitenrechtspraak.

Kortom, Ingressus ziet zeker mogelijkheden om samen met klanten coronaproof veilig en adequaat te werken en nemen graag werkzaamheden uit handen. Neem voor mogelijkheden en meer informatie contact op: telefoon 010-2060260 of e-mail info@ingressus.nl