Een kennisbank voor de waterwereld

Ingressus is sinds kort actief in de waterwereld. Samen met een uitgever is het initiatief genomen om een kennisdatabase over water op te zetten: Zzyzxwater (spreek uit: Zaiziks). Deze naam refereert aan een Californische minerale waterbron. In Zzyzxwater worden beschrijvingen opgenomen van artikelen, rapporten en andere relevante publicaties van kennisorganisaties, uitgevers en overheid. Elke beschrijving is voorzien van een link naar het volledige artikel op de site van de aanbieder. Op deze manier ontstaat een kennisdatabank die toegang geeft tot de enorme rijkdom aan informatie die Nederlandse organisaties op het gebied van water beschikbaar hebben.
 
Gebruikers van Zzyzxwater worden met behulp van profielen geattendeerd op nieuwe informatie die door participanten wordt toegevoegd aan de kennisbank. Dit kan via een mail, RSS of app. Deelnemende organisaties weten dat op deze manier hun nieuwe publicaties snel onder de aandacht komen van ge├»nteresseerde professionals in de waterwereld. De database gaat daarmee functioneren als een marketinginstrument voor kennisorganisaties. Metadata als tool voor marketing, een interessante ontwikkeling.
 
De waterwereld is voor Nederland van groot economisch belang. Jaarlijks gaat er meer dan 15 miljard euro om in deze sector. Water valt onder het topsectoren beleid van de Nederlandse overheid.  Zzyzxwater wil een bijdrage leveren aan het internationaal toegankelijk maken van de Nederlandse kennis op dit gebied. De database zal dan ook beschikken over een Engelstalige interface. Voor Nederlandstalige artikelen wordt een vertaalservice aangeboden.
 
De waterdatabase zal worden gepresenteerd op de internationale Aquatech beurs, begin november in Amsterdam. Ingressus heeft de database gemaakt met behulp van haar X-ref software en ondergebracht op het eigen hosting platform. Het beheer van de metadata wordt door Ingressus uitgevoerd.