Geslaagde MDB klantendag

In het Dakpaviloen van Grand café Engels vond 26 november onze jaarlijkse klantendag plaats voor Mijn Digitale Bibliotheek en Portalmaker klanten. Zij bieden hun dienstverlening en de X-ref bibliotheekcatalogus aan op een eigen bibliotheeksite, gebouwd via de Portalmaker.

De dag stond in het teken van uitwisseling. Ingressus heeft alle activiteiten die binnen het het MDB abonnement vallen nog eens toegelicht. Hierbij hebben klanten die dit in de praktijk gebruiken hun ervaringen verteld. Uiteraard was er ook ruimte voor vragen, wensen en problemen.

In deze moeilijke tijden, waarin veel bibliotheken hun bestaansrecht moeten bevechten wil Ingressus graag ondersteuning bieden. Enerzijds door een aantal taken over te nemen, zodat de bibliothecaris meer tijd over houdt voor haar/zijn kerntaken. Anderzijds door de zichtbaarheid te vergroten en te helpen bij het formuleren en vastleggen van de dienstverlening als verantwoording.

In 2014 heeft iedere MDB klant recht op 40 supporturen en Portalmaker klanten op 20 uur support. Deze zijn in te zetten voor het laten uitvoeren van attendering, documentlevering en catalogiseren van boeken en artikelen, het inrichten van een nieuwsvoorziening, het uitvoeren van een gebruikersonderzoek, het maken van een dienstenboek, het toevoegen van internetbronnen aan de catalogus, het extern beschikbaar maken van een deel van de catalogus, het restylen van de bibliotheeksite en natuurlijk ook nog steeds voor technische ondersteuning rond X-ref en de Portalmaker. Extra uren kunnen tegen een gereduceerd tarief bijgekocht worden.