Ingressus en erfgoedinstellingen

De afgelopen maanden heeft Ingressus bij meerdere erfgoedbibliotheken mooie opdrachten mogen vervolgen, uitvoeren en afronden. Zo vervolgt Hilde in 2023 het catalogiseren van de middeleeuwse handschriften bij de Universiteitsbibliotheek Nijmegen en is ze van medio maart tot eind juli dit jaar voor één dag per week te vinden in het Rijksmuseum, waar ze oude drukken catalogiseert voor de Rijksmuseum Research Library. Esther heeft na het afronden van de collectie Heertje aan de UvA de afgelopen maanden bij de VU gewerkt aan het catalogiseren van de collectie Bijbelse opvoeding, een bijzondere collectie met 19de- en 20ste-eeuwse christelijke kinderboeken (o.a. kinderbijbels, zondagsschoolboekjes en stichtelijke kinderboeken) die door het Bijbels Museum aan de universiteitsbibliotheek zijn geschonken. Al met al mooie projecten die stuk voor stuk bijzonder erfgoed beter publiek toegankelijk maken.

Collectie boeken

Op dit moment is Hilde ook in gesprek met diverse erfgoedorganisaties in Nederland, waaronder (universiteits)bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen. De eerste gesprekken met diverse gesprekspartners waren interessant en laten zien dat er zowel een toenemende behoefte is aan de daadwerkelijke ontsluiting van manuscripten en oude drukken, maar ook aan inventarisaties van de collecties in de magazijnen en waar mogelijk projectmanagement bij het ontsluiten daarvan. We kijken er naar uit om met deze instellingen in gesprek te blijven over de mogelijkheden, maar verheugen ons ook op de gesprekken die nog komen gaan, om zo een vollediger beeld te krijgen.

Ingressus gaat graag in gesprek met erfgoedinstellingen over ontsluiting en toegankelijk maken van collecties. Neem gerust contact met ons op (telefoon: 010-2060260 / e-mail: info@ingressus.nl of stuur een e-mail naar Hilde: hvanwanroij@ingressus.nl).