Ingressus in België: presentatie op congres Informatie aan Zee

Op vrijdag 15 oktober mocht Ingressus op het Vlaamse bibliotheekcongres Informatie aan Zee acte de presénce geven. Het thema was ‘100 jaar Verbinden’ en ons verhaal over de Vakliteratuur app paste goed in het thema vernieuwende bibliotheeksystemen.

Circa 50 geïnteresseerden luisterden naar de presentatie over de Vakliteratuur app en de mogelijke toepassingen in diverse bibliotheekorganisaties. Via een aantal publiekelijk gestelde vragen en tijdens latere een-op-een momenten was er de mogelijkheid om vakgenoten uitgebreid kennis te laten maken met dit product.

Het was een 2-daags congres, live en met een behoorlijke beurs, waar ook enkele Nederlandse relaties rondliepen waaronder OCLC, Bibliotheka, EBSCO, GO opleidingen en :EKZ Benelux (een samensmelting van Autochecksystems en HSBib). De beurs was voornamelijk bedoeld voor de (openbare) bibliotheken in Vlaanderen om ze kennis te laten maken met de nieuwste machines en technieken voor uitleen, inname en communicatie naar leden, voor, tijdens en na bibliotheekbezoek. Ingressus ziet verschillende mogelijkheden om aan te haken bij deze technische snufjes, zoals met de Vakliteratuur app bij het bouwen van communities of het ondersteunen van bibliotheken bij de selectie en verwerving van boeken.

Het enorme lezingenaanbod zorgde voor enige keuzestress ook al had men een poging gedaan het aanbod in thema’s onder te brengen. Van linked open data tot aan leescommunities, van inclusiviteit & diversiteit tot aan digitaal archiveren en verbinden met onderwijs: er was voor eenieder relevante informatie en nieuwe kennis te halen. Het vervolgens slim delen van die kennis staat bij de meeste bibliotheken ook in Vlaanderen hoog op de agenda.
Inmiddels staan van de meeste presentaties de PowerPoint op de site van de VVBAD.