Ingressus kennissessies

Sinds dit jaar organiseert Ingressus online kennissessies voor klanten en andere geïnteresseerden.
In maart was de eerste sessie over de nieuwe ontwikkelingen van X-ref beheer via de browser. In mei was er een sessie over de Vakliteratuur app. Hierin kwamen de wijzigingen sinds de release van januari aan de orde en werd het beheer besproken en toegelicht.
Op de evenementen pagina worden de kennissessie aangekondigd en kan men zich intekenen. De bijeenkomsten vinden plaats via Teams.