ISNI project UB Utrecht van start

Voor een toekomst op een semantisch web zijn er momenteel talrijke initiatieven om unieke en zogenoemde persistente identificaties toe te kennen aan de entiteiten van ons bibliografisch universum, zoals een persoon of een werk.

Logo ISNI


Wie recentelijk een persoon of een werk gezocht heeft met Google Search zal gemerkt hebben dat er steeds vaker een kader verschijnt naast de zoekresultaten, met de informatie over die entiteit. Dit is Linked Data aan het werk en steeds meer bronnen worden hieraan gekoppeld.

De Nederlandse universiteiten zijn overeengekomen om alle publicerende onderzoekers te voorzien van een ISNI-nummer. De International Standard Name Identifier werd in 2012 als standaard geaccepteerd om naamsvormen wereldwijd uniek te identificeren, bedoeld voor opname in (bibliotheek)systemen.

De universiteit Utrecht heeft deze taak ter hand genomen en heeft Ingressus gevraagd dit jaar nog een start te maken, met de ca. 15.000 onderzoekers bij de universiteit waarvan nog geen ISNI bekend is. Van elke naam wordt opgezocht of deze reeds een ISNI heeft, en indien nodig wordt deze nieuw aangemaakt dan wel verbeterd.

Voor Ingressus is dit project een manier om universiteitsbibliotheken te kunnen ondersteunen in het toegankelijk maken en houden van onderzoeksinformatie. Dit is content die steeds relevanter wordt voor instellingen in het hoger onderwijs, zowel bij universiteiten als bij hogescholen. Ingressus volgt daarbij de (wereldwijd) afgesproken standaarden en zet kennis hierover graag in.