LCC-project bij de UB Leiden

Bij de Universiteitsbibliotheek Leiden wordt de bibliotheek van Asian Studies verhuisd naar de centrale bibliotheek, en dus moest die collectie voorzien worden van Library of Congress Classificatie voor de signaturen. Ingressus is gevraagd om het project te begeleiden en ook actief te zijn bij de uitvoering.

Omdat het hier ging om een collectie met Aziatische talen werden een aantal werkstudenten en eigen medewerkers van de UB ingezet die die talen beheersten. De studenten en medewerkers zijn door Ingressus ingewerkt en begeleid in het gebruik van LCC. Ingressus heeft de titels in westerse talen voor een groot gedeelte gecodeerd.

De titels in het lokale systeem Aleph moesten ook in veel gevallen nog voorzien worden van itemgegevens en barcodes. Door de ervaring opgedaan in een eerder project voor de UB kon Ingressus deze taak ook snel en zonder inwerkperiode uitvoeren, iets wat de UB Leiden erg waardeerde.