MDB-dag 29 oktober 2015

Voor de gebruikers van Mijn Digitale Bibliotheek, de PortalMaker klanten en klanten met een Supportabonnement hebben we op 29 oktober de jaarlijkse MDB-dag georganiseerd. Het thema van de dag was profilering. Hoe gaan bibliotheken om met de noodzaak hun dienstverlening aan te passen aan de veranderende vraag vanuit de organisatie en haar gebruikers.
De ontwikkeling volgens Ingressus zijn:
 – Traditionele bibliotheektaken liggen onder vuur
 – De focus ligt op het digitaal aanbieden van informatie
 – De noodzaak om de digitale dienstverlening op te schalen

Na een introductie over de activiteiten en productontwikkelingen bij Ingressus werd het woord gegeven aan Theo van Bergen, manager van de bibliotheek van de Hoge Raad der Nederlanden. Hij presenteerde de ontwikkeling van het Kennisplein. Via deze omgeving, gebouwd met X-ref5 software, wordt medewerkers toegang verleend tot de beschikbare collecties en diensten van de bibliotheek. Het Kennisplein is het centrale punt van de bibliotheek waar medewerkers op de hoogte worden gebracht van nieuws, nieuwe aanwinsten kunnen worden aangevraagd en nieuwe producten (een app, boek van de maand) onder de aandacht worden gebracht. Bij het opzetten van een traject als het kennisplein geeft Theo de volgende adviezen:
 – Verzamel kennis en informatie pro-actief
 – Probeer zo min mogelijk afhankelijk te zijn van ICT en afdeling Communicatie
 – Neem een voortrekkersrol in ontwikkeling en het beheer van de applicatie
 – Breng je diensten voortdurend onder de aandacht om zo doende het gebruik ervan te stimuleren.
Voor komend jaar staan de volgende ontwikkelingen wat betreft het Kennisplein bij de Hoge Raad op de agenda:
 – attendering op aanwinsten, wetsvoorstellen en inhoudsopgaven
 – het invoeren van een kennisbank van medewerkers, de zogenaamde portrettengids
 – een app van het Kennisplein.

In de middag lichtte Rody Jordens van Ingressus de nieuwste mogelijkheden van X-ref5 toe zoals ook eerder in de X-ref nieuwsbrief zijn aangekondigd.

In de middag gaf Jantine Zeeman een workshop profilering. Zij gaf ons handvatten voor het aannemen van een actieve houding in de profilering van de bibliotheek. Vragen die zij hierbij stelde waren bijvoorbeeld: ‘Wie is je doelgroep’, ‘welke activiteiten voer je uit’ en ‘hoe onderhoudt je relaties met je klanten’. In groepjes van twee werden we aan het werk gezet om dit op een rijtje te zetten en van elkaar te horen. De laatste opdracht was om jezelf in één zin te profileren.

Jantine gebruikt het boek Business model generatie dat via onze boekhandel is te bestellen. Meer weten over Jantine en haar cursussen? kijk op haar website.
 
De dag werd afgesloten met een borrel. Wij kijken terug op een interessante bijeenkomst.