My-TOC ervaringen

Dit voorjaar heeft de GGZ-instelling Yulius de attendering van inhoudsopgaven door Ingressus over laten zetten van Outlook naar My-TOC. Van 78 titels wordt de attendering nu automatisch doorgestuurd, naar ruim 400 verschillende eindgebruikers. Sommigen ontvangen één of twee attenderingen, anderen wel 20. De eindgebruikers hebben via een e-mail een eigen inlogcode en instructie gekregen waarmee ze zelf hun attenderingen kunnen beheren.

Tineke Timmermans, hoofd medische bibliotheek van Yulius, is erg enthousiast over My-TOC. Het inrichten was wel even een klus, maar dat heeft Ingressus gedaan van haar supportbudget. Nu heeft ze er bijna geen omkijken meer naar. Het mooie is dat de titels gedeeld worden en je er als organisatie ‘aan kunt gaan hangen’. Voor Yulius gold dit voor 47 van de 78 titels, de overige 31 zijn door hen toegevoegd. Ook de inhoudsopgaven die nog met de hand worden overgetypt kunnen nu gedeeld worden, zodat dit nog maar op één plek in het land hoeft te gebeuren. Het beheer van een titel ligt bij de organisatie die hem invoert. Afstemming en suggesties voor verbetering lopen via een Gebruikersraad.

Uit My-TOC is eenvoudig de managementinformatie over aantallen gebruikers en verzonden mails te halen. Iets wat steeds belangrijker wordt.

Ook het Martini Ziekenhuis heeft er voor gekozen My-TOC te laten inrichten door Ingressus. De informatiespecialist stuurde van 200 titels handmatig attenderingen door aan 159 eindgebruikers. 160 van die titels bleken al in My-TOC te zitten, de overige 40 heeft Ingressus voor hen toegevoegd. Dit gebeurt grotendeels vanuit het kantoor in Rotterdam, uiteraard in overleg met de informatiespecialist. Binnenkort worden tijdens een bezoek de probleemgevallen doorgesproken en vindt de overdracht plaats.