Naar digitale dienstverlening

Attendering is in 2016 een van de speerpunten in de dienstverlening van Ingressus. In 2015 heeft Ingressus een groot aantal bibliotheken geholpen bij het opzetten van een grotendeels geautomatiseerde attendering van E-TOC’s. Hiervoor gebruiken we het pakket My-TOC van Timbers internetdiensten dat speciaal voor dit doel is ontwikkeld. De bibliotheek biedt deze dienstverlening aan via een portaal. Eindgebruikers kunnen hierin zelf hun attendering afhandelen. Medewerkers van de organisatie ontvangen hun attendering via mail of een app. Samen met leverancier Timbers en met inbreng van onze klanten wordt deze dienstverlening het komend jaar enorm uitgebreid.

Bibliotheken hebben hun collecties afgelopen jaren optimaal ontsloten voor hun gebruikers. Online catalogi zijn gemeengoed geworden, tal van databanken worden aangeboden en veel bibliotheken maken gebruik van moderne discovery systemen. De klant kan op deze wijze altijd op eigen initiatief  zoeken naar informatie en deze vervolgens ook snel, en vaak online, geleverd krijgen.

Bibliotheken kijken nu naar het optimaliseren van hun dienstverlening die zij met hun collecties kunnen bieden aan de organisatie. Attendering is daarvan een belangrijk onderdeel. Veel bibliotheken doen dit al op basis van persoonlijke inzet van de bibliotheekmedewerkers. Op dit terrein valt veel winst te behalen door de processen zoveel mogelijk te automatiseren. Dienstverlening wordt dan deels ‘Digitale Dienstverlening’. De bibliothecaris of informatiespecialist krijgt hiermee weer ruimte voor zijn of haar specifieke rol, het optimaal bij elkaar brengen van vraag en aanbod van informatie. Deels is dit een actieve en persoonlijke rol binnen de eigen organisatie, deels is dit het selecteren en organiseren van het juiste informatieaanbod voor haar eindgebruikers.

Digitale dienstverlening wordt daarmee naar onze mening een belangrijke ontwikkeling voor onze klanten. Ingressus zal deze ontwikkeling in 2016 daarom krachtig ondersteunen met nieuwe initiatieven. My-TOC wordt uitgebreid met nieuwe functies en we zullen na de zomer met nieuwe software komen die voortborduurt op het succes van deze software. Met de leverancier Timbers zijn hierover plannen gemaakt. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang op dit terrein.

Meer weten over attendering of My-TOC licentie? Neem contact op met Ger de Bruyn (gdebruyn@ingressus.nl).