Nederlands Openluchtmuseum en Museum De Lakenhal

Ingressus is nog steeds actief in het museale veld. Met name Cora Weijsenfeld wordt nog regelmatig gevraagd voor een klus in een museum.
Zo heeft Cora begin dit jaar gezorgd dat het Nederlands Openluchtmuseum een goede start kon maken met het deelproject Consolideren. Dit is een onderdeel van de voorbereiding op de collectieverhuizing naar het CCNL, die gepland staat voor 2019. Zij inventariseerde samen met de collectiebeheerder en een van de floormanagers welke objecten extra aandacht behoeven, voordat ze verhuisd kunnen worden. Ze schreef op basis van een ProjectStartUp en gesprekken met betrokkenen de Projectbrief en het Projectcontract. De coördinatie van het deelproject is vervolgens overgedragen aan een van floormanagers.

In Museum de Lakenhal is Cora voor het komende halfjaar een dag in de week aan de slag als coördinator van het team collectieregistratie. Eén van haar taken hier is het inzichtelijk maken van de werkzaamheden en de vragen formuleren die nodig zijn om te komen tot een Informatiebeleidsplan.  
Museum De Lakenhal is tijdelijk gesloten en zal gerestaureerd en uitgebreid in het voorjaar van 2019 heropenen. Een uitgelezen kans om ook de collectieregistratie en –documentatie naar een hoger plan te tillen.