Nieuw: een boekenmonitor

In Nederland heeft afgelopen jaar een interessante nieuwe monitor het licht gezien. In opdracht van minister Jet Bussemaker is de eerste versie van de KVB Boekwerk monitor opgezet. Met behulp van deze monitor wil KVB Boekwerk de waarde van de boekensector in brede zin inzichtelijk maken.

Ingressus heeft een kleine maar belangrijke rol kunnen spelen in het realiseren van deze monitor. De KB stelde haar metadata gegevens beschikbaar om het onderdeel “De makers en hun werk” inzichtelijk te maken. Deze metadata is door Ingressus bewerkt en geordend om de onderzoekers hun conclusies te kunnen laten trekken.

De monitor zal komende jaren verder ontwikkeld worden. Het is wat ons betreft echt een aanrader om de website van KVB Boekwerk te bekijken  en de ontwikkelingen in de sector te volgen.