Online catalogus Librije Zutphen

Medio 2018 kreeg Ingressus het verzoek om een project van de Librije in Zutphen te ondersteunen. De Librije is een kettingbibliotheek uit 1561 in de Walburgiskerk in Zutphen. Het is een van de weinige nog bestaande kettingbibliotheken die op hun oorspronkelijke plaats worden bewaard. De Stichting Librije Zutphen wilde de gedrukte catalogus van de ruim 800 oude drukken laten omzetten naar een digitaal en gestructureerd bibliografisch bestand. Zo kon de collectie via een online catalogus beschikbaar komen voor alle belangstellenden.

De eerste stap in de verwerking was het structureren van de data. Er bestond een digitaal bestand van de gedrukte catalogus en op basis van instructies van Marieke van Delft, conservator oude drukken bij de KB, en Marijke Horensma, beide bestuursleden van de Stichting Librije, zijn per beschrijving de verschillende elementen (titel, auteur, plaats, uitgever enzovoort) in de juiste velden gezet. De verkregen records zijn vervolgens ingelezen in een X-ref catalogus.

Na een eerste presentatie van deze data zijn ook de indexen uit de gedrukte catalogus toegevoegd. Op deze manier zijn de records verrijkt met onderwerpen, namen van instellingen en persoonsnamen. Toen alle data digitaal beschikbaar was, konden ook aanpassingen hierin gemakkelijk worden aangebracht. Zo zijn bepaalde veldbenamingen aangepast, velden opgesplitst en verwijzingen naar pdf-bestanden in records opgenomen.

Afb. 1: Catalogusrecord

Tegelijkertijd was men bij de Librije druk bezig om de titelpagina’s van de oude drukken te fotograferen. In de laatste fase van het project zijn deze afbeeldingen aan de betreffende records gekoppeld. De transcripties van titelpagina’s, die in gedrukte catalogus weergegeven waren zijn nu vervangen door een afbeelding van de titelpagina.

Afb. 2: Afbeelding titelpagina

Omdat de Librije ook de wens had om de catalogus via een nieuwe website beschikbaar te stellen is door het bedrijf SIYOU waar Ingressus veel mee samenwerkt een nieuwe website ontwikkeld. Een op maat gemaakte WordPress plugin voor X-ref maakt het mogelijk de catalogus in de website te integreren. In de plugin staan de definities voor de zoekformulieren en presentatie van de gegevens aan de eindgebruiker vermeld.

Afb. 3: Website met toegang tot de online catalogus

Medewerkers van de Librije hebben van SIYOU een cursus WordPress gekregen zodat zij zelf de eigen website kunnen onderhouden. Via de web-interface van het X-ref bibliotheeksysteem kan het beheer van de catalogus nu ook zelf door de Librije worden gedaan.

Op 23 november van het afgelopen jaar zijn de catalogus en website tijdens een feestelijke donateursdag gepresenteerd. Mevrouw Joke Renting, die samen met haar man Anne-Dirk Renting de gedrukte catalogus samenstelde, mocht hierbij de formele handeling verrichten waarmee de catalogus online officieel beschikbaar werd gesteld.

Afb. 4: Presentatie online catalogus door Marieke van Delft (foto: Ger de Bruyn)