Ontsluiten van een depot

Eind 2018 is Ingressus een groot project gestart voor het NIMH. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) maakt deel uit van het Ministerie van Defensie en werkt nauw samen met de Nederlandse Defensie Leergangen (waaronder KMA uit Breda).

In Amsterdam heeft men een groot depot staan met zowel archiefmaterialen als ook een grote bibliotheekcollectie.
Om de bibliotheekcollectie beter te ontsluiten heeft Ingressus alle boeken van nieuwe signaturen voorzien en deze via het GGC in de catalogus van het NIMH opgenomen. Daarnaast is in samenwerking met leverancier Kno-Tech elk boek voorzien van een RFID label. Hiermee komen er nieuwe mogelijkheden beschikbaar in het beheren van de collectie.