Ontwikkeling App Vakliteratuur

In 2017 heeft Ingressus zich gericht op het ontwikkelen van attendering als een aanvullende dienst in haar dienstenpakket. We zagen dat de huidige technische mogelijkheden en de metadata standaarden voor bibliotheken nieuwe kansen bood voor bibliotheken. Attenderen op een smartphone, gebruikmakend van de vele informatiebronnen die een bibliotheek op haar vakgebied gecollectioneerd heeft, was het idee. We gaven het nieuwe product de naam “Vakliteratuur”.

Deze basisgedachte is uitgewerkt in samenwerking met een technische partner, internetontwikkelaar SIYOU in Amsterdam. Met de bibliotheek van de Hoge Raad als aanjager in het proces als pilot deelnemer werden snel de eerste stappen gezet. De bibliotheek van GGZ instelling Pro Persona  sloot snel aan bij deze pilot, evenals het kennisinstituut op het gebied van vastgoed ASRE uit Amsterdam. In kortlopende cycli van ontwikkeling en testen in de praktijk is het oorspronkelijke idee in een jaar uitgegroeid tot een goed werkend platform dat barst van de kansen voor bibliotheken.

Een presentatie op de KNVI dag ondersteunde ons sterk in deze overtuiging. De beschikbare zaal bleek veel te klein voor de vele geïnteresseerde bibliothecarissen. De reacties van de aanwezigen waren positief en hebben geleid tot nieuwe contacten en extra impulsen voor de ontwikkeling.

Begin 2018 beschikken we nu over een interessante nieuwe tool voor veel bibliotheken om hun collecties aan te bieden, te attenderen op basis van persoonlijke profielen en ook het leveren van de informatie. Dit allemaal op de eigen smartphone of tablet, en indien gewenst ook gewoon op het computerscherm van de werkplek. Digitale dienstverlening noemen we het, een vorm van dienstverlening waar bibliotheken zich verder mee kunnen profileren in hun organisatie. De ontwikkelingen stoppen hier niet. We gaan door met het ontwikkelen en optimaliseren van deze dienstverlening en doen dat in nauwe samenwerking met onze klanten. Die samenwerking zal in 2018 centraal staan. Een mooie toekomst lonkt.

Logo app Vakliteratuur