Persoonlijke attendering via Mox-info

Ingressus investeert dit jaar op allerlei fronten in het ondersteunen van persoonlijke attendering.  Een van de tools die u daarbij kan helpen is Mox-info. Deze attenderingsservice is speciaal ontwikkeld om medewerkers in uw organisatie gepersonaliseerde attendering aan te bieden.

Deze door Timbers ontwikkelde tool verzamelt op basis van zoektermen relevante nieuw verschenen (wetenschappelijke) artikelen, boeken, e-publicaties en nieuwsberichten die via RSS-feeds beschikbaar zijn. De attendering wordt via e-mail of app en in de gewenste frequentie (direct, iedere dag, iedere week) aangeleverd aan de eindgebruiker.

Mox-info filtert artikelen onder andere uit inhoudsopgaven van tijdschriften en open source data. Deze tool wordt pas echt krachtig in combinatie met de expertise van de informatiespecialist, die bijvoorbeeld zoekstrings kan maken in de betaalde databases. Door de resultaten van deze zoekacties in Mox-info mee te laten lopen worden veel meer artikelen gevonden en gebruikt. Ook de nieuwe aanwinsten uit de catalogus kunnen meegenomen worden.

In het eerste kwartaal van 2017 implementeren wij Mox-info bij een aantal van onze klanten en ontdekken samen met hen hoe de gepersonaliseerde profielen voor medewerkers het meeste rendement opleveren en hoe het product nog verder geoptimaliseerd kan worden.  Op de klantendag (voor organisaties met een support- of MDB-abonnement) zullen wij de resultaten hiervan presenteren. Wilt u daar niet op wachten of bent u daar niet bij dan kunt u contact opnemen met Ger de Bruyn.