Persoonlijke attendering via Mox-info

Ingressus heeft in december 2016 met leverancier Timbers Internetdiensten een resellercontract afgesloten om deze nieuwe software aan haar klanten te kunnen leveren.  Mox-info is een attenderingsservice die informatiespecialisten kunnen inzetten om de medewerkers in hun organisatie gepersonaliseerde attendering aan te bieden.

Deze door Timbers ontwikkelde tool verzamelt op basis van zoektermen relevante nieuw verschenen (wetenschappelijke) artikelen, boeken, e-publicaties en nieuwsberichten die via RSS-feeds beschikbaar zijn. De attendering wordt via e-mail of app en in de gewenste frequentie (direct, iedere dag, iedere week) aangeleverd aan de eindgebruiker. Indien de organisatie toegang heeft tot de volledige tekst middels een abonnement wordt doorklikken voor de eindgebruiker geregeld. Met Mox-info heeft Timbers een vervolgproduct gelanceerd op haar eerdere product  My-TOC. Deze software stelt een bibliotheek in staat om  inhoudsopgaven van tijdschriften simpel en efficiënt via mail door te sturen.

Mox-info filtert artikelen o.a. uit inhoudsopgaven van tijdschriften en open source data. Deze tool wordt pas echt krachtig in combinatie met de expertise van de informatiespecialist, die bijvoorbeeld zoekstrings kan maken in de betaalde databases. Door de resultaten van deze zoekacties in Mox-info mee te laten lopen worden veel meer artikelen gevonden en gebruikt. Ook de nieuwe aanwinsten uit de catalogus kunnen meegenomen worden. De gepersonaliseerde profielen voor medewerkers worden door de informatiespecialist ingericht, zij weet immers het beste wat haar eindgebruikers nodig hebben.

In december wordt de testperiode afgerond waaraan een aantal gebruikers van My-TOC deelnemen. Ingressus heeft deelgenomen aan het testen en heeft de gezamenlijke testactiviteiten gecoördineerd.